SD om krisledning och försvar – Fjärde statsmakten 48 med SD:s Roger Richthoff, swebbtv.se

[…]Sveriges nuvarande försvarsminister Peter Hultqvist (S), tog beslutet att börja upprusta försvaret på Gotland för några år sedan berättar Richthoff. Sverigedemokraterna skulle i längden vilja ha ett försvarsförbund med Finland men hur Finland ställer sig till detta är inte riktigt officiellt känt ännu.

Richthoffs personliga tankar kring detta är berättar han, att än så länge då Sverige inte har någon egen försvarsförmåga att tala om är förmodligen inte Finland speciellt intresserade. Sverige skulle i nuläget endast fungera som en slags fripassagerare och Finland skulle ensamt stå för försvarsförmågan. Även om Sverige har ett skapligt flygvapen så saknar vi adekvat skydd mot kryssningsrobotar vilket i praktiken för vårt flygvapen osäkert då det lätt kan slås ut på marken innan det hinner användas.

Sverigedemokraternas mål för armén är att upprätta tre brigader (ca 15.000 soldater) i ett första steg. I jämförelse kan Finland som aldrig lagt ner sin värnplikt mobilisera hundratusentals soldater. Roger menar att Finland tog efter mycket av Sveriges strategi och tänkande då vi fortfarande stod på topp i försvarsförmåga. Därför kan vi nu också se, i samband med Coronapandemin, att de har en helt annan förmåga att möta kriser än Sverige i dag. […]

Sverigedemokraterna vill att materialet som skall införskaffas skall vara så nära Svensk industri som möjligt. Roger Richthoff påminner om inköpet av Patriot-robotsystemet som enligt honom är mycket dyrt och dessutom dåligt, som blev beslutat om. Sverigedemokraterna var starkt emot det valet av system. Läs intervjun