Skall vi föra USA:s krig i Arktis?

Utgivarna

Expressen (23/7) kunde meddela att Sverige befinner sig i samtal med USA om att utöka militärövningarna runt Arktis. Detta för att kunna möta den ryska upprustningen i området.

Försvarsminister Peter Hultqvist berättade för tidningen, att han dagen innan suttit i samtal med det amerikanska flygvapnet. Anledningen var att stormakten västerut vill utveckla samarbetet med allierade stater runt Arktis, vilket bland annat innefattar samtliga nordiska länder. Hultqvist sade att bakgrunden är den ryska upprustningen i Arktisområdet. ”Vi har under lång tid kunnat följa den ryska uppbyggnaden i det området”, sade Hultqvist på pressträffen.

Peter Hultqvist betonade att samarbetet i första hand rör militärövningar.

”Vi ser gärna amerikanskt deltagande vid övningar i luften”, förklarade försvarsministern.

Utspelet från försvarsministern är uppseendeväckande.

Sverige har under de senaste 8-10 åren övat tillsammans med USA och Nato. Skälet har uppgivits vara, att Sverige deltar då det finns fördelar för det svenska försvaret, som att vi lär oss mer och får erfarenhet av olika övningsmoment och insatser av olika vapenslag. Sedan 2016 har även ett motiv för militärövningar med USA och Nato varit att träna mottagande enligt värdlandsavtalet med Nato.

Nu har försvarsministern lagt till två svårförståeliga skäl.

USA begär att vi skall öva med dem för deras skull i Arktis, medan värdlandsavtal och övningar hittills har handlat om att vi skall kunna få militär hjälp för att försvara oss själva, inte tvärtom.

Förflyttningen av övningsområde till Arktis (från att i huvudsak ha varit Östersjöområdet) skulle innebära en farlig utvidgning av avtalets verkningsgrad.

Sedan ett par år tillbaka pågår en intensiv militär upprustning i Arktis, både av Ryssland och USA. Båda stormakterna förbereder sig för en möjlig framtida konflikt i området.

USA har pressat Norge att ändra sin militärstrategi, så att den sammanfaller med USA:s. Norge har nu fått gå med på att landets militära intresse skall omfatta Nordatlanten och delar av Arktis. Tidigare har Norge haft sitt omedelbara närområde som sitt säkerhetspolitiska och militära fokus.

Vidare har den norska strategin tidigare liknat Sveriges, med ett tröskelförsvar av rent defensivt slag, det vill säga ett försvar som syftar till att avhålla från anfall. Nu skall istället Norge rustas upp med fjärrverkande vapen (i mycket baserade på F-35-planen) för att kunna nå mål i Ryssland.

Den nya strategin har väckt stark kritik och oro i många läger i Norge, där man menar att landet håller på att dras in i USA:s konfrontation med Ryssland i Nordatlanten och Arktis.

När nu Hultqvist till synes utan förbehåll ställer sig positiv till att delta i USA:s militärövningar långt norr om vårt territorium riskerar även Sverige att uppfattas som en del i stormaktsrivaliteten där.

Det är en situation som inte gagnar oss och som bara kan öka spänningarna i hela regionen.

Då Sverige 2018 deltog i övningen Trident Juncture, handlade det enligt scenariot om att undsätta Norge i Nordkalotten efter ett ryskt anfall. Vi har tidigare visat, att den övningen snarast låg i linje med USA:s planering att konkurrera med Ryssland i norr och inte handlade om ett svenskt säkerhetsintresse.

Även överflygningen i maj i år av det amerikanska strategiska bombplanet B1-B , eskorterat över svenskt territorium, kan ses som en del i USAs Arktispolitik vilket vi tidigare kommenterat.

Utvecklingen går åt fel håll. Vi blir utan offentlig diskussion steg för steg med i uppladdningen i norr.

Sverige måste inrikta sig på sitt eget nationella försvar och inte dras med i stormakternas äventyrliga spel i Arktis.