Norge 2020- En koloni under USA, derimot.no

Einar Ødegård, oberstløytnant

[…] Etter innmeldelsen i NATO ba forståelig nok Sovjet-Samveldets ledelse vinteren 1949 Norge om å klarlegge sin militærpolitiske hensikt med NATO-medlemskapet. Svar ble avgitt som note 5. mars 1949, der den senere mye omtalte baseerklæringen ble avgitt: I fredstid skal det i Norge ikke etableres utenlandske militære baser, ei heller skal  kjernefysiske våpen lagres. […]

Like så kom en dramatisk endring i norsk forsvarspolitikk i forsvarets langtidsplan i 2018. Fra at det militære forsvar i alle år etter annen verdenskrig skulle utgjøre en krigsforebyggende terskel mot angrep, var ordlyden plutselig endret til at forsvaret skal drive troverdig avskrekking(!!!) med basis i NATOs kollektive forsvar. Dette var den ene av to store overraskelser. Den andre kom i etterretningssjefens ugraderte orientering i Oslo Militære Samfund i 2018, der han presterte å hevde at den største militære trussel mot Norge var Nord-Atlanterhavet.

Om den påstanden er å bemerke, at for NATO-land på Kontinentet, Storbritannia og USA kan russiske sjøstridskrefter på veg mot sør i Nord-Atlanterhavet utgjøre en trussel mot alliert sjøherredømme. Men mot Norge? Ikke i det hele tatt, flere mariner kan seile omkring mellom Grønland og Svalbard uten at Norge påvirkes. Den tankeløse påstanden fra etterretningssjefen beviser imidlertid mye.

Manuskriptet må ha blitt skrevet i Pentagon, med Erna Solberg som lydig formidler til den arme etterretningssjefen. Dersom de vil kan russerne besette Norge nord for Lyngenfjorden i løpet av timer, men det faktum er de amerikanske offiserene uvedkommende.  Med etterretningssjefens ord bevises at norsk militære styrker skal kjempe for USA og ikke for Norge. Klarere kan det ikke uttrykkes. Regjeringen Solberg har latt USA få styre norsk militærpolitikk. […]

Russland er godt forberedt til å med militære midler forsvare sine interesser nord for det eurasiske fastland fra Barentshavet til Behringstredet, der USA har uttalt at de både vil seile og nekte at en ny handelsveg blir åpnet. NATO har forsømt å utvikle arktiske  stridsmidler, men skyver i sin evneløshet Norge foran seg med å gruppere tropper i Troms. Likeså har USA via NATO klart å presse den norske regjering til å gi opp sin vellykkede militærpolitikk i mange år, til at Norge skal bli av de først land som trekkes inn i en militær konfrontasjon med Russland. Uansett nasjonalitet vil velkvalifiserte stabsoffiserer vite at følgene vil bli katastrofal for Norge, med russisk okkupasjon fra grensen til Lyngenfjorden og ødeleggelse av all viktig infrastruktur i Troms og Nordland som selvsagte trekk mot ytterligere aggresjon fra norsk jord mot Russland.   Läs artikel