Twenty Years Of The War On Terror, theamericanconservative.com

Hunter DeRensis, communications director for BringOurTroopsHome

[…] When the immensity of the nefariousness is laid bare, a normal man is tempted, in the words of satirical cynic H.L. Mencken, “to spit on his hands, hoist the black flag, and begin slitting throats.” That is the conclusion when one finishes Scott Horton’s Enough Already: Time to End the War on Terrorism, which stands as the most irrefutably argued and damning indictment of modern U.S. foreign policy yet written.

Published on the anniversary of Operation Desert Storm, its release date is a distressing reminder that, with a brief respite from 2011 to 2014, the United States has been bombing Iraq continuously for 30 years. Add Syria, Libya, Afghanistan, and a dozen other countries, and the cascade of errors (and worse) can overwhelm the reader.

Indefatigable localist writer and TAC luminary Bill Kauffman once called the unasked question of American foreign policy, “What does this war mean for my block, my neighborhood, my town?” Horton’s answer, as biting as it is accurate, is that the American people have gained nothing from the War on Terrorism “beyond, perhaps, increasingly necessary technological advancements in the manufacture of prosthetic limbs.” Läs presentationen

USA och Iran i indirekta samtal i Wien, aftonbladet.se

Tongångarna är försiktigt positiva när USA och Iran har inlett indirekta samtal om att återuppliva det avtal som syftar till att hindra Teheran att skaffa kärnvapen.

Inledningen var på mötet var framgångsrikt, enligt Ryssland. Men Iran står fast vid kravet att USA häver samtliga sanktioner. […]

Hittills har båda parter insisterat på att den andra sidan måste ta första steget. Sedan USA lämnade avtalet har Iran gjort flera avsteg från överenskommelsen. I januari bekräftade landet att man nu anrikar uran till en renhetsgrad på upp till 20 procent, vilket är långt mer än vad 2015 års avtal medger.

För att börja följa bestämmelserna igen kräver Iran att USA först häver samtliga de sanktioner som Trumpregeringen införde. Ett krav som upprepades av den iranska regerings talesperson Ali Rabiei efter tisdagens förhandlingar.

– Vi tillåter inte en steg-för-steg-lösning när det gäller sanktionerna, sade han. Läs artikel

Russland og USA rasler med sablene i nord, abcnyheter.no

[…] USA er også bekymret for russernes utvikling av nye og avanserte våpensystemer, som testes ut i nord.

Noe av det som bekymrer dem mest, og som omtales som russernes nye supervåpen, er den atomdrevne Poseidon 2M39 -torpedoen.

Russland utvikler også en ny ubåttype for å frakte den anslagsvis 20 meter lange torpedoen, og Belgorod -ubåten skal etter planen være klar til sjøsetting i september. […]

Russland fastholder at de har fredelige hensikter i Arktis, men viser også til det de omtaler som USAs og Natos styrkeoppbygging i nord.

USA har stasjonert B-1 Lancer bombefly og rundt 200 soldater på Ørland i Trøndelag og har også nylig gjennomført operasjoner øst i Barentshavet. En atomdrevet amerikansk Seawolf-ubåt dukket senest i august opp utenfor Tromsø, noe som ifølge forsvarseksperter ble sett på som et klart signal til Moskva ettersom det da var fem år siden forrige gang den amerikanske marinen la ut et foto av en slik ubåt i overflatestilling.

Amerikanerne er også i ferd med å ruste opp Globus-radaranlegget i Vardø, bare 50 kilometer fra grensa til Russland, og de har personell stasjonert der. Läs artikel

The Secret Wars of Africa’s Sahel, gulfnews.com

Ramzy Baroud, journalist and Editor

However, the story has less to do with Islamist militancy and much to do with foreign interventions. Anti-French sentiment in Mali goes back over a century when, in 1892, France colonised that once-thriving African kingdom, exploiting its resources and reordering its territories as a way to weaken its population and to break down its social structures.

The formal end of French colonialism of Mali in 1960 was merely the end of a chapter, but definitely not the story itself. France remained present in Mali, in the Sahel and throughout Africa, defending its interests and working jointly with local elites to maintain its dominance. […]

To appreciate this claim more fully, one only needs a single example of how Mali’s wealth of natural resources is central to France’s economy. “An incredible 75 per cent of France’s electric power is generated by nuclear plants that are mostly fuelled by uranium extracted on Mali’s border region of Kidal.”

Therefore, it is unsurprising that France was ready to go to war as soon as militants proclaimed the Kidal region to be part of their independent nation-state of Azawad in April 2012.

As for the bombing, the French military denied any wrongdoing, claiming that all of the victims were ‘jihadists’. The story is meant to end here, but it will not — as long as Mali is exploited by outsiders, as long as poverty and inequality will continue to exist. Läs artikel

Forsvarspublikasjon: F-35 tre ganger dyrere å fly enn Forsvaret anslår, forsvaretsforum.no

Den ferske gjennomgangen til Jane’s Defense & Security Intelligence & Analysis viser at hver flytime i en F-35 koster mellom 21.000 og 31.000 dollar, skriver Aftenposten.

Dette er den høyeste prisen av jagerflyene som er sammenlignet. En svenskprodusert JAS Gripen koster til sammenligning 4.700 dollar per flytime. Det store spennet skyldes forskjellene i utrustning og vedlikeholdskostnader.

F-35 er tyngre, har kraftigere motorer og bruker vesentlig mer drivstoff, samt at det trenger mer og mer omfattende vedlikehold.

– Vi er kjent med flytimeprisene som USA opererer med, men vi har ikke full kjennskap til hva de inkluderer i regnestykket og beregningsgrunnlaget. Flytimeprisen vår ligger fremdeles på 110.000 kroner, som Aftenposten har referert tidligere, sier oberstløytnant og presseoffiser Stine Barclay Gaasland til avisa. Läs artikel

”Säkerhetspolitiken ligger fast – vi lämnar inte alliansfriheten”, dn.se

Ann Linde (S) och Peter Hultqvist (S)

Regeringens säkerhets- och försvarspolitik syftar till att skapa trygghet i Sverige och stabilitet och långsiktig fred i Europa och i vår omvärld. Vår politik ska vara tydlig och förutsägbar, värna den svenska suveräniteten och integriteten, hävda folkrätten, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter, stå upp för de demokratiska värdena och motverka auktoritära synsätt. Vi ska slå vakt om den europeiska säkerhetsordningen. […]

Vår uppfattning är att detta från borgerligt håll inte egentligen handlar om en ”Natooption”, utan att dagens debatt bara utgör ett steg mot ett Nato-medlemskap. Politiska äventyrligheter är inte ett bra sätt att hantera svåra och komplexa säkerhetspolitiska avgöranden.

Vi vill också peka på orimligheten i argumentet om att Sverige bör gå med i Nato tillsammans med Finland. För det första är det inte upp till Sverige att tala om för Finland vad de ska göra. För det andra är det viktiga att i den svensk-finska relationen koncentrera sig på hur det konkreta innehållet i vårt samarbete ska fördjupas. Sådant arbete är både tröskelhöjande och förtroende­skapande. Den linje som vi nu arbetar med i förhållande till Finland bör ligga fast.

I den tid av osäkerheter vi lever i krävs det stabilitet, långsiktighet och förutsägbarhet i säkerhetspolitiken. Den militära alliansfriheten ger Sverige handlingsfrihet att i varje given situation agera på det sätt som bäst gagnar avspänning och en fredlig utveckling samt säkrar Sveriges självständighet i utrikespolitiken.

Därför ligger regeringens säkerhetspolitiska doktrin fast. Vi lämnar inte den militära alliansfriheten. Läs artikel

“Så ska ryssen stoppas” – Aftonbladet som militarismens och NATO:s megafon, efolket.eu

Rolf Waltersson

[…] Senaste bidraget i denna krigspropaganda kommer från den “oberoende socialdemokratiska” tidningen Aftonbladet. Söndag 4 april har Aftonbladet en stor artikel på två helsidor med rubriken Så ska ryssen stoppas.

I AB-artikeln kan vi, blanda annat, läsa att de närmaste två till tre åren är “kritiska”. Trots att den statistik som AB redovisar visar att NATO militärt med råge övertrumfar Ryssland på alla områden får man ändå till det att Ryssland på något sätt här i Nordens och Baltikums närområde har ett övertag. Men det kommer de inte att ha om tre år tröstar oss AB  med. Därför att NATO, som redan är militärt generellt överlägset, rustar mycket snabbare än Ryssland. Så om tre år är det lugnt. Men fram till dess är det alltså “ett kritiskt läge”.

Aftonbladets alarmistiska budskap går alltså ut på att vi under de närmaste åren har anledning att frukta ett ryskt angrepp i norra Europa.

Varför ryssarna skulle angripa och invadera Baltikum och länder i Norden framgår inte av Aftonbladets artikel. Förmodligen bara för att de är onda. Onda av naturen. […]

För arbetarrörelsen borde det inte handla om att falla i armarna på det ena eller andra stormaktsblocket. Det borde istället handla om en antimilitaristiskt mobilisering och skapandet av en mäktig internationell fredsrörelse.  Olof Palme skulle nog ha hållit med mig. Läs artikel

Moralism, hyckleri och lusten att plåga andra, aftonbladet.se

Göran Therborn

The art of sanctions heter en bok av den amerikanske tjänstemannen Richard Nephew, av Biden just utnämnd till handläggare för behandlingen av Iran. Boken handlar om hur han på Obamas order gjorde iranierna fattiga.

2007 hade enligt Nephew USA:s spionageorganisationer kommit fram till att Iran inte längre hade ett kärnvapenprojekt. Obamas huvudsyfte var att trycka ner landet som regional makt i sitt område. Kärnvapenhotet var viktigt för att få med EU-makterna och de asiatiska oljeimportörerna på sanktioner. […]

Lusten att plåga andra folk i moralens och mänsklighetens namn är en märklig företeelse. I diskussionen om mänskliga rättigheter har frågan undvikits. Nutida liberal utrikespolitik har två typiska uttryck: ”humanitära” bombningar och invasioner samt ”sanktioner”. Båda är nordatlantiska, euroamerikanska specialiteter, huvudsakligen tillämpade söderöver.

Bombningen av Serbien 1999 var ett undantag. Invasionerna av Afghanistan, Irak, Syrien, Somalia och Libyen följer mönstret. Sanktionerna är av två slag, dels de som riktas mot enskilda individer, institutioner och företag, dels de som är ägnade att skada ett helt folk, i första hand dess ekonomi. […]

Självgod moralpolitik är inte nödvändigtvis värre än cynisk realpolitik. Men den har en inneboende tendens till gränslös destruktivitet, som vi kan se i bältet av förödelse och massgravar med mer än en miljon dödade, från Afghanistan till Libyen, åstadkommet med de bästa avsikter av humanitet och demokrati. Läs artikel

Läs även Mats Björkenfeldts presentation av boken på den här sajten.

Svenskene styrker luftvernet på Gotland «betydelig», forsvaretsforum.no

Robotsystem 23 er et luftvernsystem med mellomlang rekkevidde, som ble utviklet på 1990-tallet og sto klart på begynnelsen av 2000-tallet. Det ble utdannet en luftvernavdeling, men det ble aldri innført i det svenske forsvarets daværende innsatsorganisasjon. Dermed ble utrustningen plassert i materiellreserven.

Som følge av økt spenning i Østersjøregionen med militært høytrykk fra Russland, er luftvernet nå aktivert igjen, og utplasseres på Gotland. Gjeninnføringen omtales av det svenske forsvaret som en «betydelig» styrking av luftvernet på øya i Østersjøen. […]

I 2016 ble også landbasert, tungt kystmissil gjeninnført i marinen. Systemet ble gjenskapt av deler fra et tidligere nedlagt batteri, i tillegg til deler fra avviklede fartøyer.

Försvarsmakten begynte å utdanne vernepliktige på Robotsystem 23 i 2008, men i denne omgang er det ikke aktuelt å utdanne nye vernepliktige i systemet.

– Försvarsmakten kommer til å benytte de personellressurser som finnes og som allerede er utdannet på Ildenhet 23, sier Mikael Beck. Läs artikel

NATO mulls partnership status for India, newdelhitimes.com

[…] Recent speculations about India joining the NATO have unsettled the anti-India nations like Pakistan. Wess Mitchell, US Assistant Secretary of State for Europe and Eurasia from 2007-2019 and Co-Chair of the NATO 2020 Reflection Process, wrote that when NATO leaders meet this spring, they will debate NATO experts’ recommendations extending a formal offer of partnership to India.

NATO alliance has long discussed India’s membership, latest being September 2011 invitation to be a partner in its ballistic missile defence (BMD) but India refrained from getting entangled in rival geopolitical blocs. […]

India is a great power itself and requires no support from any block. Non-alignment can help India, provided it can tackle Pakistan’s repetitive incursion and support to terrorism. Alliances are necessary in current competitive world but no offers yet from NATO nor any acceptance by India. NATO has been a storefront for US weapons.

In a fast-changing world, NATO is bracing up to counter imperialist power. Real politics ordains that India should join NATO. But never forget, NATO needs India, not the other way round! Läs artikel

We have no intention of fighting Russia so stop arming Ukraine for battle, responsiblestatecraft.org

Anatol Lieven, professor in Georgetown University’s School of Foreign Service in Qatar

Simply put, the Georgia-Russia War of 2008 should teach us that to arm other countries for war with more powerful neighbors when you have no intention of fighting to save them is not only irresponsible, it is deeply immoral.

The most volatile dispute in this region may not be in Ukraine itself, but Transdniestria, the breakaway Russian-speaking region of the former Soviet republic of Moldova that has since 1992 been protected by a garrison of Russian “peacekeeping” troops. […]

From a military point of view, the position of Russia’s force in Transdniestria is acutely vulnerable; because unlike Crimea, the Donbas, Abkhazia or South Ossetia, it is entirely cut off from Russia by the territory of Ukraine and Moldova. In the event of a blockade by these countries, the Russian troops there could not be supplied. Neither Moldova nor Ukraine has imposed a blockade — despite Kiev’s bitter hostility to Russia since 2014 — for fear that Russia would go to war in response. The United States must try to maintain that dynamic. Dmitri Trenin of the Carnegie Moscow Center has written that a blockade of the Russian force in Transdniestria “would present Russia with the dilemma of conflict or humiliation.” And there is little doubt what Vladimir Putin would choose. Läs artikel

The S-400 Takes Aim at U.S. Alliances, defense.info

The S-400 Triumf is an air defense missile system that can engage “aircraft, unmanned aerial vehicles (UAV), and ballistic and cruise missiles, within the range of 400km at an altitude of up to 30km. The system can simultaneously engage 36 targets.” It is in service in Russia, has been sold to Belarus, China, Turkey, and Algeria, and deployed to Syria.

The S-400 was in the news when the U.S. sanctioned NATO ally Turkey for buying the system. Starting in 2009, the U.S. and Turkey made several attempts to negotiate the sale of the competing Patriot air defense system, but in 2017 Turkey bought the S-400 instead. The Russian effort was no doubt helped by Putin’s support of Turkish president Recep Tayyip Erdoğan after the attempted coup in 2016, while the Americans remained silent. […]

India also bought the S-400 and was warned that this could trigger sanctions. (The system will be delivered in late 2021.)

The warning comes as the U.S. wants India to help contain China as part of the “Quad” – the coalition of the U.S., Japan, Australia, and India. But India is also a longtime customer of Soviet and Russian equipment, and manufactures many Russian weapons under license. The U.S. wants India to shift from relying on Moscow to relying on Washington but India, in line with its heritage in the Non-Aligned Movement, probably prefers to rely on itself. Läs artikel