Marina samövningar mellan Sverige och USA, forsvarsmakten.se

Marinen är en viktig del i det bilaterala samarbetet mellan Sverige och USA. Den senaste tiden har flera fartyg från både Tredje och Fjärde sjöstridsflottiljen övat tillsammans med amerikanska enheter i Östersjön. […]

Fjärde sjöstridsflottiljen deltog i övningen med bland annat stödfartyget HMS Trossö som försåg svenska och amerikanska specialförband med förnödenheter till sjöss.

– Vi har resurser för drivmedel, mat till soldater och en hel del annat ombord. Vi genomförde bland annat ett sjukvårdsmoment där vi övade kvalificerad sjukvård med transport av en skadad person. Att jobba med den här typen av förband är väldigt friktionsfritt. De var tydliga med vad de önskade och vi kunde tillgodose allt de ville ha, säger Per Egnell, fartygschef på HMS Trossö. […]

Under den gångna helgen samövade Visbykorvetten HMS Nyköping med den amerikanska jagaren USS Ross i södra Östersjön. Övningarna omfattade bland annat ytstrid där fartygen både övade med, och mot varandra. Trots inga fysiska möten och genomgångar före övningarna kunde de genomföras helt problemfritt. Det visar hur interoperabla Sverige och USA är på den marina sidan. Fartygschefen på HMS Nyköping, Peter Lindén, var mycket nöjd efter förtöjning. Läs pressmeddelande

Läs även kommentar på den här sajten till samövningen med amerikanska specialförbband.