Amerikanska specialförband på svenskt territorium

Utgivarna

Just nu är amerikanska förband och flygplan baserade på Skaraborgs flygflottilj. Försvarsmakten uppger att det sker inom ramen för svenskt värdlandsstöd och är medverkan i en svenskledd övning som äger rum längs östersjökusten.

Övningen anges som en del av det bilaterala samarbetet mellan Sverige och USA.

Dagens Nyheter skriver (1/11) att under två veckors tid ska 120 amerikaner ihop med svenska enheter öva flygning på låg höjd, luftlandsättning, angrepp och evakuering.

Försvarsminister Peter Hultqvist har fått motta kritik under senare år för att Sverige alltmer deltar i Nato- och USA-övningar och att Sverige har bjudit in Nato-länder och främst USA att delta i våra egna övningar.

Försvarsministern har bemött kritiken och understrukit att övningarna görs så att de stärker det egna svenska försvaret och att vi bjuder in utländska styrkor att uppträda som motståndare för att träna vårt eget försvar mot en angripare.

Även scenarier som gäller kollektivt självförsvar, då vi blivit angripna, är legitima syften för gemensamma övningar.

Den övning som nu pågår är av ett annat slag.

Det är uppenbart att det inte handlar om inbjudan för kollektivt självförsvar i det fall Sverige blivit angripet.  Det var fallet vid den stora försvarsövningen Aurora 17 där det visserligen fanns inslag som stred mot alliansfriheten men där huvudsidan var att det gällde övning för försvar av Sveriges territorium.

Nu är det en övning med en amerikansk specialstyrka som enligt DN är ett sekretessomgärdat elitförband vars soldater genomför hemliga uppdrag – ofta luftlandsatta  bakom fiendens linjer. Såväl överraskande angrepp som fritagning av amerikaner som fängslats av terrorister ingår i uppgifterna.

Såväl marin-, flyg- som  markförband deltar, och även delar av USA:s specialförband, där syftet är att träna för att snabbt kunna genomföra gemensamma insatser och operationer. Fram tonar då bilden av ett scenario för övningen där amerikanska specialförband får utnyttja svenskt territorium för operationer mot annan stat utan att vi befinner oss i krig.

Övningarna av det här slaget minskar ytterligare trovärdigheten i den svenska alliansfriheten och utsätter oss för risker.

Svenskt territorium är viktigt för säkerheten i Östersjöområdet.

Båda stormakterna har ett starkt intresse av att inte deras motståndare kommer först och etablerar sig med baser och utgångsgrupperar sig med  fjärrverkande vapen på vårt territorium.

Övningen med de amerikanska specialstyrkorna kan därför komma att öka spänningen i vårt närområde.

För Sveriges säkerhet krävs ett territorialförsvar för hela landet. Till det fordras allmän värnplikt. Finland har ett sådant försvar, och det kan även vi i Sverige upprätta.

Under kalla kriget kunde båda stormaktsblocken acceptera att Sverige var ett buffertområde som var starkt försvarat mot alla möjliga angripare.

Det är den situationen vi måste sträva efter att återfå.