Experten Wilhelm Agrell inte förvånad över spionuppgift om Jas, gp.se

Det är den omtalade och omstridda signalspaningsorganisationen NSA som återigen figurerar i ett avslöjande. Den här gången ska NSA, enligt Danmarks radio, ha riktat in sin avlyssning på svensk och dansk försvarsindustri genom att få tillgång till ett datacenter och fiberoptiska kablar på ön Amager söder om Köpenhamn.

Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, fick kännedom om uppgifterna i slutet av sommaren när danska medier kontaktade honom:

– Det finns en bakgrund, säger han till GP. Den danska tillsynsmyndigheten hade fått in rapporter från visselblåsare inom den danska underrättelsetjänsten om oegentligheter som skulle ha pågått under flera år och som ett antal danska regeringar skulle ha känt till och godkänt. […]

– För den oinvigde verkar det vara ofattbart, otillständigt och skamligt att goda vänner gör så mot varandra efter att ha haft så bra relationer under så lång tid på säkerhetsområdet. Men så fungerar det inte i underrättelsevärlden, särskilt inte när det gäller signalspaning. Man avlyssnar och tappar av all teletrafik som man kan komma åt och kan vara av något underrättelsevärde. Vän, fiende eller mitt emellan spelar ingen roll. […]

– Amerikanerna knyter samman länder med stora vapen- och militärtekniska kontrakt. Och där skyr man inga medel i konkurrensen med utbölingar som försöker tränga sig i på marknaden. Den amerikanska underrättelsetjänsten har kopiösa resurser och stöder det egna landets försvarsindustri. De är två delar av samma sak, och för dem är det viktigt att komma åt information även från en liten och delvis oberoende svensk konkurrent. Läs artikel