Ingen hysteri

En huvudledare i Dagens Nyheter (8/9) riktar ett våldsamt angrepp på motståndet mot den snart inledda försvarsövningen Aurora 17. Ledaren saknar nyanser och inriktar sig på att genom guilt by association få alla demonstranter att framstå som Rysslandvänner. Ledaren har däremot inte ett ord att säga om själva övningen.

Men många av de grupper som nu demonstrerar mot övningen saknar också nyanser i sin kritik av övningen. Sveriges försvarsmakt måste faktiskt kunna öva för ett anfall mot vårt land – och egentligen tillsammans med vilka väpnade styrkor som helst. Det viktiga är att det utkämpas en försvarsstrid och att det är Sverige som är den försvarande parten.

Bristen på sådana här övningar i det nära förflutna har varit svårartad och står i skriande kontrast till de resurser som har avdelats för svenska militära operationer utomlands. Omfokuseringen på det svenska territoriet är sannerligen både välkommen och hälsosam. Att den svenska försvarsmakten har så dåligt med eget folk, en konsekvens av det huvud- och ansvarslösa beslutet 2009 att skrinlägga den folkligt förankrade värnplikten, nödvändiggör utländska soldaters närvaro i sådana här övningssammanhang.

Avvisandet av övningen som sådan är därför totalt kontraproduktivt: det försvårar arbetet för att återställa och stärka vår nationella försvarskraft. I motståndsleden ryms också rent försvarsfientliga krafter, vilka bidrar till att underminera tilltron till den svenska alliansfriheten.

På denna sajt har vi anmält invändningar mot försvarsövningens uppläggning, främst däri att det simulerade anfallet har föregåtts av främmande trupps stationering på svensk mark – ett förhållande som i sig kan förväntas driva fram ett fientligt anfall. Också detta gör alliansfriheten mindre trovärdig, i utländska såväl som inhemska ögon. Den liberale publicisten Olof Kleberg hör till dem som har framfört reservationer på den punkten, liksom  v-riksdagsmannen Stig Henriksson och tidigare ambassadören Sven Hirdman.

.Motståndet mot svensk Nato-anslutning tjänar absolut inte på hysteriska tongångar i något läger utan bör istället lyssna till och glädjas åt kloka röster som Klebergs, Henrikssons och Hirdmans. Allmän anti-amerikanism hör heller inte hemma här lika lite som allmänt rysshat.

Utgivarna av www.alliansfriheten.se