Striden om Gotland, Försvarets Forum 4/2017

Närmare 3 000 soldater ur svenska och gästande utländska förband kommer  att öva på Gotland i samband med Aurora 17.

Med sitt strategiskt viktiga läge är Gotland en betydande del av Aurora 17, inte minst då ett av de stora momenten innebär att öva hela totalförsvarskedjan. Cirka 2 500 soldater ska öva på ön under fem intensiva dagar. Enheterna delas in i två styrkor och syftet är helt enkelt att dessa ska tränas mot varandra. Det förklarar Kermith Larsson som är ansvarig för planering av övningen, som för manöverförbandens del pågår mellan den 17 och 22 september. – Uppgiften för den ena styrkan, den som kallas Stridsgrupp Visby, blir att ta terräng på norra Gotland, medan Stridsgrupp Bunge ska försvara den.

Målet är inte bara att ”bestrida motståndarnas operationsfrihet”, som det står i övningsplanen, utan att också utveckla förmågan att samordnat lösa stridsuppgifter med såväl olika svenska stridskrafter som med utländska förband.

I övningen ingår enheter från bland andra Finland och USA. I Stridsgrupp Bunge, som består av mellan 500 och 800 soldater, deltar även amerikanska attackhelikoptrar. I övningens inledande skede kommer en amerikansk spaningsstyrka att luftlandsättas och när 31:a lätta skyttebataljonen anländer sjövägen samarbetar de med en enhet ur amerikanska marinkåren. Stridsgrupp Visby består i huvudsak av den 18:e stridsgruppen, som finns på Gotland sedan sommaren 2017, och ett infanterikompani från Finland. När de når norra Gotland får de understöd av delar ur 2:a amfibiebataljonen. Totalt utgör Stridsgrupp Visby cirka 1 000 soldater. Parallellt med övningsmomenten som sker från Tofta skjutfält, strax söder om Visby, upp mot norra Gotland, skyddar 61:a luftvärnsbataljonen Visby flygplats och hamnen mot angrepp från Stridsgrupp Bunge. Läs artikel