Hur regeringen vände i Nato-frågan

Utgivarna

Nedan ges en kronologisk dokumentation om regeringens ställningstaganden till Nato-medlemskap.

 

24 februari

Magdalena Andersson avfärdar Nato-medlemskap: “Jag har motsatt uppfattning.”

Sverige ska fortsätta att vara alliansfritt. Det slog Magdalena Andersson fast under förmiddagens pressträff om den ryska invasionen av Ukraina. Hon stod också fast vid sitt uttalande om att Sverige inte ”gång på gång kan vara det land som tar mest ansvar för människor på flykt”.

Statsminister Magdalena Andersson kommenterade den debattartikel med krav på medlemskap som ett antal högt uppsatta militärer, ambassadörer och krigskorrespondenter nyligen publicerade på SvD Debatt.

– Jag har motsatt uppfattning. I ett sådant här läge är det viktigt att Sveriges sedan lång tid tillbaka etablerade säkerhetspolitiska linje ligger fast. Att vi är förutsägbara och tydliga med vår säkerhetspolitiska linje. Detta är inte ett tillfälle för någon form av wobblighet, sade statsministern.

Hon utvecklade senare resonemanget:

– Den säkerhetspolitiska linje som Sverige haft under lång tid har ju bevisligen gagnat Sverige och gjort att vi sluppit att vara med i krig under lång, lång, lång tid. Det ger vid handen att det finns en anledning att hålla kvar vid denna säkerhetspolitiska linje, utöver att det i det här läget är viktigt att ha en stabilitet, tydlighet, långsiktighet och förutsägbarhet gentemot omvärlden.

Andersson sade att Sverige är ”i ett annat läge än Ukraina” eftersom man som EU-medlem skyddas av en ”solidaritetsklausul” om att andra EU-länder inte ska förhålla sig passiva om ett medlemsland ”drabbas av kris eller krig”.

– Vår strategi är, ett, en uppgradering av svensk nationell militärförmåga. Där satsar vi på en ökning på 80 procent mellan 2014 och 2025. Vi har i dag en betydligt starkare försvarsmakt än 2014. Det andra benet är internationella samarbeten.

 

5 mars

Magdalena Andersson tveksam till folkomröstning om Nato

Statsminister Magdalena Andersson (S) har under dagen diskuterat säkerhetsläget med sin finska motsvarighet Sanna Marin. Båda ser det som naturligt att frågan om Natomedlemskap blivit hetare med anledning av läget, men Magdalena Andersson är inte säker på att en folkomröstning är rätt metod för att avgöra frågan.

– Alla frågor avgörs inte nödvändigtvis bäst i en folkomröstning, säger hon vid en pressträff.

9 mars

Andersson: Stänger inte dörren för Nato för alltid

Statsminister Magdalena Andersson (S) stänger inte dörren helt för ett svenskt Natomedlemskap – samtidigt håller hon fast vid att en ansökan i det här läget skulle leda till en ytterligare destabilisering i Europa. Det säger Andersson till DN.

– I ett sånt här läge så är min bedömning att det som är bäst för Sveriges säkerhet är att vi är förutsägbara och tydliga och håller fast vid vår linje.

Att väljarnas stöd för ett svenskt Natomedlemskap ökat i flera opinionsmätningar är inte heller förvånande när det säkerhetspolitiska läget försämrats så kraftigt på kort tid, menar statsministern.

 

16 mars

Regeringen beslutade den 16 mars 2022 att tillsätta en arbetsgrupp för genomförande av överläggningar om det förändrade säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands aggression mot Ukraina. Överläggningarna leds av utrikesminister Ann Linde. Försvarsminister Peter Hultqvist deltar också.

 

31 mars

Magdalena Andersson öppnar för Natomedlemskap: Utesluter inget

Rysslands invasion av Ukraina har förändrat säkerhetsläget i grunden, enligt statsminister Magdalena Andersson. Därför kan det nu finnas anledning att ompröva den svenska alliansfriheten.

– Jag utesluter inte Natomedlemskap på något sätt, säger hon i SVT:s 30 minuter.

 

9 april

Magdalena Andersson: Brett stöd för Nato krävs

Statsminister Magdalena Andersson (S) säger att ett beslut om svenskt Natomedlemskap kräver tre fjärdedelars majoritet i riksdagen.

”Som statsminister måste jag alltid fatta det bästa beslutet för Sveriges säkerhet.”

Andersson hänvisar ändå till den säkerhetspolitiska analys som just nu görs i Sverige, där regeringen och riksdagspartierna deltar. Den ska vara klar senast sista maj.

”Jag anser själv som statsminister att det är viktigt att vi först analyserar, vänder och vrider på läget och sedan bestämmer vägen framåt. Jag kommer alltid sätta Sveriges säkerhet främst”, säger hon.

Om Sverige beslutar att inte gå med är det också ett vägval, säger Andersson. Det finns en poäng att gå samma väg som Finland, men hon framhåller samtidigt olikheterna mellan länderna, som historia och geografi.

”Vi väljer själva vår säkerhetspolitiska linje, men tar förstås hänsyn till hur omvärlden ser ut. Om Finland behöver hjälp ställer vi förstås upp.”

 

11 april

Opinionen i Finland

When Russia invaded Ukraine, Finns took note. By April 11, support for NATO membership had skyrocketed from its usual domains in the neighborhood of 20-28 percent to 68 percent. Many seem to have taken their cue from Niinisto and Prime Minister Sanna Marin, who in their clearly coordinated New Year’s addresses highlighted Finland’s right to decide its fate for itself. In mid-April, the Finnish government presented to parliament a report on the pros and cons of NATO membership (it was mostly pros), and Marin traveled to Stockholm for a meeting and press conference with Sweden’s prime minister, Magdalena Andersson. Finland’s decision whether to apply for membership will be “a matter of weeks,” she declared.

 

20 april

Opinionen I Sverige

The poll by Demoskop and commissioned by the Aftonbladet newspaper showed 57% of Swedes now favoured NATO membership, up from 51% in March. Those opposed to joining fell to 21% from 24%, while those who were undecided dipped to 22% from 25%.

 

28 april

Andersson: Folkomröstning om Nato är en dålig idé

Statsminister Magdalena Andersson avvisar Vänsterpartiets krav om en folkomröstning om ett svenskt Nato-medlemskap och kallar det en ”dålig idé”.

”Det tycker jag är en dålig idé, bland annat för att det finns en hel del information som rör rikets säkerhet som inte kan diskuteras”, sade hon vid en pressträff på torsdagen och tillade att viktiga fakta därför inte kan upp på bordet.

 

1 maj

Magdalena Andersson den första maj

”Det är en väldigt svår fråga. Den kräver en noggrann analys och noggranna överväganden och jag tycker själv att det är svårt. Vi har varit alliansfria i 200 år i Sverige och det har tjänat oss väl. Vi har varit utanför krig. Samtidigt ser verkligheten annorlunda ut, säger hon.”

Hon gjorde alltså den reservationen att hon själv ännu inte tagit ställning. Kanske är det så även om alla signaler från S-ledningen nu pekar på att man tänker gå samman med Finland och lämna in en ansökan.

Hon var så tydlig man kan bli på den punkten:

”Om de [Finland, vår anm.] väljer att gå med i Nato, då ökar det så klart spänningarna i vårt närområde. Sverige blir mer utsatt om vi inte blir medlemmar.”

Det är inte självklart att vi blir mer utsatta. Man kan komma fram till det rakt motsatta och, som Magdalena Andersson för bara två månader sedan själv konstaterade, att svensk alliansfrihet kunde minska spänningarna.

Den annorlunda verkligheten är således Rysslands angrepp på Ukraina. Det är ett grovt folkrättsbrott och en aggression men borde inte föranleda en säkerhetspolitisk helomvändning. Alliansfriheten har klarat hela kalla kriget med upprepade sovjetiska militära interventioner i Östeuropa.

Det var två punkter som Magdalena Andersson lyfte fram som argument för ett Nato-medlemskap.

Det första var vår säkerhet:

”Man har ju säkerhetsgarantier, om Sverige blir attackerat då har vi bättre möjligheter att få stöd från andra länder, men man ger också säkerhetsgarantier.”

Den andra punkten gällde kärnvapen.

”Där har ju både Norge och Danmark deklarerat att de inte vill ha kärnvapen på sin mark och det har respekterats. De har sagt att de varken vill ha trupp, fasta baser eller kärnvapen på sin mark och det har respekterats.”

 

10 maj

Majoritet för Nato

Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1010 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 4 maj -10 maj 2022.

Återigen är en majoritet för ett medlemskap i Nato. Uppgången är statistiskt säkerställd jämfört med nedgången förra veckan. Det är nu 53 % som är för ett Natomedlemskap. 23 % är emot och 24 % vet inte.

 

13 maj

Säkerhetsrapporten: Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge – konsekvenser för Sverige

Regeringen beslutade den 16 mars 2022 att tillsätta en arbetsgrupp för genomförande av överläggningar om det förändrade säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands aggression1 mot Ukraina. Överläggningarna har letts av utrikesminister Ann Linde. Försvarsminister Peter Hultqvist har också deltagit. Samtliga riksdagspartier har deltagit i överläggningarna och varit representerade av följande ledamöter: Kenneth G Forslund (S), Hans Wallmark (M), Pål Jonson (M), Aron Emilsson (SD), Kerstin Lundgren (C), Håkan Svenneling (V), Mikael Oscarsson (KD), Allan Widman (L) och Elisabeth Falkhaven (MP). Rapporten finns att läsa här.

 

15 maj

Klart: Finland ansöker om Natomedlemskap

Den finländska statsledningen fattade under söndagen beslut att ansöka om medlemskap i militäralliansen Nato.

– Jag har stora känslor, det är en historisk dag, säger Finlands president Sauli Niinistö.

Beskedet offentliggjordes av landets president Sauli Niinistö och statsminister Sanna Marin vid en pressträff i Helsingfors under söndagen.

 

16 maj

Klart: Sverige ska söka medlemskap i Nato

Regeringen har beslutat att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato. ”Vi planerar att göra det tillsammans med Finland”, säger statsminister Magdalena Andersson (S) på en gemensam pressträff med M-ledaren Ulf Kristersson.

Det blev en uppvisning i enighet, när den svenska regeringens beslut om Nato meddelades på måndagen.

Första gången på decennier framträdde statsministern sida vid sida med oppositionsledaren på en gemensam pressträff i regeringskvarteren.

Och efter debatten i riksdagen slår Magdalena Andersson fast att det finns ett stort parlamentariskt stöd för att ta klivet in i försvarsalliansen.

”Det står nu klart att det finns en bred majoritet i Sveriges riksdag för att Sverige ska gå med i Nato”, säger Magdalena Andersson och fortsätter:

”Det bästa för Sveriges säkerhet och svenska folkets säkerhet är att vi går med i Nato och att vi gör det tillsammans med Finland.”

Just Finland, och den snabba processen där, har varit avgörande för det svenska beslutet. Och enligt Magdalena Andersson kommer en ansökan att lämnas in de närmaste dagarna.

”Vi planerar att göra det tillsammans med Finland”, säger hon.

17 maj

Ansökan om Natomedlemskap undertecknad och överlämnad

Den 17 maj undertecknade utrikesminister Ann Linde Sveriges ansökan om Natomedlemskap och dagen efter, den 18 maj överlämnades ansökan till Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

– Det är en historisk dag. Det känns stort, det känns allvarstyngt. Ett Natomedlemskap är rätt för Sveriges säkerhet och säkerheten och stabiliteten i vår del av Europa, sa utrikesminister Ann Linde vid undertecknandet.

Den svenska ansökan lämnades till generalsekreterare Stoltenberg av Sveriges Natoambassadör Axel Wernhoff i Bryssel. Finland lämnade samtidigt in sin ansökan.

19 maj

Statsministern och Finlands president träffade den 19 maj USA:s president Joe Biden i Washington

Statsministern beskriver vidare hur den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina, ett självständigt och demokratiskt land, blev en vattendelare för Sverige.

– Det är med brett folkligt- och parlamentariskt stöd som regeringen kommit till slutsatsen att Sverige och svenska folkets säkerhet är bäst skyddade inom försvarsalliansen.

Magdalena Andersson tackar även i sitt tal för det omfattande stöd USA ger Ukraina och för det långsiktiga engagemanget för säkerhetsläget i Europa.