Har Niinistö och Haavisto vilselett folket? hbl.fi

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott slog söndagen den 15 maj 2022 fast att Finland ansöker om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen Nato efter att riksdagen har hörts.

President Niinistö sade: ”Mycket har hänt. Det här är en historisk dag. En ny tid börjar. Jag vill fästa särskild uppmärksamhet vid hur demokratin har fungerat i Finland. Med det avser jag folket, de politiska partierna, regeringen och riksdagen i Finland. Tillsammans har de visat demokratins styrka.”

Man kan fråga sig om demokratin fungerade klanderfritt. Avgörande var gallupdemokratin. Det blev ingen folkomröstning.

President Niinistö konstaterade alltså att ”en ny tid börjar”. Han sade inte, när den nya tiden börjar. Det verkar nu som att tidpunkten kommer att bestämmas av Turkiets president.

Mot bakgrund av ovanstående skulle jag vilja fråga Niinistö om han fick (före den 15 maj) Turkiets presidents uttryckliga löfte om att Turkiet accepterar Finlands ansökan om medlemskap? Och minister Haavisto: Fick han (före den 15 maj) ett liknande löfte från den turkiske utrikesministern? Om de inte fick det, kommer de att avgå på grund av att de vilselett det finska folket? Läs artikel