Nytt avtal med Nato, forsvarsmakten.se

Den 10 juni 2022 undertecknades ett avtal om värdnationsstöd av amiral Joachim Rühle, stabschef vid Natos högkvarter (Shape) i Bryssel, och chefen för Försvarsstaben, viceamiral Jonas Haggren.

Det nya avtalet handlar om det stöd som Sverige ska kunna ge till Nato-operationer, gemensamma övningar och insatser, och innebär också att ledtiderna kortas och processerna förenklas avseende vilken typ av stöd som kan tas emot, samt fastställer specifikationerna i samförståndsavtalet från 2014.

–Som samarbetspartner till Nato har Sverige lång erfarenhet av att öva inom ramen för värdlandsstöd och att underteckna detta avtal är ett naturligt steg framåt, säger viceamiral Jonas Haggren. Läs pressmeddelande