Hultqvist har rätt mot politiserande överbefälhavare

Utgivarna

Tidigare försvarsministern Peter Hultqvist har reagerat mot förslagen från överbefälhavaren om försvarets inriktning.

ÖB vill skrota de blygsamma ansatserna till ett svenskt territorialförsvar till förmån för att ställa två brigader till Natos förfogande för insatser i andra länder.

I linje med det säger ÖB också kategoriskt nej till att bilda nya regementen ute i landet.

Sverige skall vara ett genomgångsland för Natos trupper och vårt territorium skall kunna tjäna som uppmarschområde för Nato-insatser i andra länder.

Det är inte konstigt att Peter Hultqvist (S) och Mikael Oscarsson (KD) som båda sitter i Försvarsutskottet har reagerat.

Peter Hultqvist förklarade i Dagens Nyheter den 11 september:

” Jag läste det här med stor förvåning. Vi har ju redan i dag alltför svaga arméstridskrafter.”

”Dels är det stora avvikelser från riksdagens tidigare försvarsbeslut, trots att Försvarsmakten fått stora mängder pengar. Dels är det frågan om vilka slutsatser vi drar av det som sker i Ukraina. Jag undervärderar inte flyg- och marinstridskrafternas mycket viktiga roll, men det är ju armén som har den stora betydelsen.”

Mikael Oscarsson kallade ÖB:s förslag obegripligt:

”För mig är det obegripligt i ljuset av att vi har det värsta säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget och sannolikt för överskådlig framtid. Vi har ju sett arméns avgörande betydelse i Ukraina. Sverige skulle istället behöva utöka armén till fem brigader.”

Försvarsminister Pål Jonson (M) är försiktig och säger till DN att han vill varken tillskriva eller avskriva ÖB:s råd.

Hur övriga partier ser på ÖB:s förslag är inte känt.

Klart är att förslaget från ÖB går emot Försvarsberedningens beslut 2020 vilket stöddes av samtliga riksdagspartier och där en av de viktiga delarna var en visserligen blygsam men dock satsning på markstyrkor och uppbyggnaden av ett svenskt territorialförsvar. Vi har på den här sajten kritiskt kommenterat beredningens förslag och pekat på att det krävs än mer satsning på ett territorialförsvar men att riktningen dock var rätt.

Dagens Nyheters ledarsida har den 26 november tagit ställning för Överbefälhavaren och det på ett skandalöst sätt. Man slår fast att ÖB har rätt och Hultqvist skall enligt DN ”vara försiktig med att lägga ut texten överhuvudtaget”.

Generalerna och Nato skall enligt DN bestämma vad svenska försvarsresurser skall användas till och vilken inriktning det svenska försvaret skall ha. Folkvalda politiker skall inte lägga sig i det utan istället hålla tyst.

De är en farlig och i förlängningen undergrävande hållning som när liknande tendenser stack upp under andra världskriget fick Per Albins regering att resolut omplacera politiserande generaler (kommenterat på den här sajten).

Peter Hultqvist har rätt och förtjänar stöd i den här frågan.