Från övning till maktdemonstration – Sverige i Baltops

Utgivarna

Under de senaste fem åren har Sverige alltmer kommit att delta i USA:s och Natos militärövningar. Försvarsminister Peter Hultqvist har hela tiden framhållit att det handlat om övningar för att stärka den svenska försvarsmakten. Interoperabilitet med Nato och beredskap att ta emot stöd om Sverige blir angripet har också varit motiv. Däremot har regeringen och försvarsmakten undvikit att direkt peka ut Ryssland som fienden i övningarnas scenario.

Med Sveriges deltagande i övningen Baltops, som leds av USA med sin Andra flotta, blir det knappast möjligt att trovärdigt hävda den linjen. Övningen uppges ha ett allmänt syfte: ”Det är tillsammans med andra som vi bygger säkerhet i vårt närområde. Nato är en av våra samarbetspartners och det är därför självklart att Sverige medverkar vid denna typ av övningar”, säger Jimmie Adamsson, pressansvarig vid försvarsmakten.

Men Nato vill ha en symboleffekt mot framför allt ryssarna, säger överstelöjtnant Jan Forsberg (Expressen 8/6). Försvarsminister Peter Hultqvist uttrycker det på ett något annorlunda sätt:

”Dels ingår det i en samlad säkerhetspolitisk markering. Men det är också en övningsverksamhet där vi blir bättre på att samverka i olika lägen och den här övningens scenario handlar om att öva interoperabilitet, motverka det man kallar för regional aggression och markera stöd för partners.” (Sveriges radio 8/6)

Både Ryssland och USA trappar upp övningsverksamheten och den militära närvaron både i Arktis och i Östersjön. Ryssland har reagerat mot två stora övningar med protester och även, enligt norska bedömare, stört ut GPS-trafiken under Trident Juncture i Norge förra året och Nordanvind i Norrbotten i mars i år.

Det har inte kommit som någon överraskning för den svenska militärledningen. ÖB Micael Bydén berättade förra året för Breaking Defense att man var medveten om att Ryssland agerade mot Trident Juncture genom att störa ut GPS.

Deltagande i övningar som syftar till att förbereda hjälp utifrån om vi har blivit angripna (kollektivt självförsvar) eller övningar som bidrar till att stärka det svenska nationella försvaret är legitimt svenskt för ett alliansfritt land. De övningar som Sverige på senare tid medverkat i har dock bara delvis sådana syften. Alltmer blir övningarna en del i den upptrappade militära konkurrensen mellan USA och Ryssland, och där skall Sverige inte vara inblandat.