Finnmark skal forsvares, nordnorskdebatt.no

Aleksander Jankov, överstelöjtnant, chef för underrättelsebatajonen

[…] Spørsmålet som diskuteres, er hvorvidt det gir mening å innrette Hæren med tanke på å kunne forsvare Finnmark med bakkestyrker mot en eventuell russisk aggresjon. Diesen mener nei, og begrunner det med at Hæren ikke vil nå frem forbi Lyngen-defileet mot Finnmark, uten større stående hærstyrker i Finnmark. Dette mener han er økonomisk urealistisk og sikkerhetspolitisk krevende overfor Russland. Derfor fremstiller han Hæren som utdatert og ubrukelig til en krig i Norge.

Der tar vår tidligere sjef grundig feil.