Folket føres bak lyset, forsvaretsforum.no

​– Myndighetene har i alle år systematisk underkommunisert rundt forsvar og nasjonens sikkerhet, sier bokaktuelle Tormod Heier.

Forskeren og forfatteren mener forsvarsdebatten er elitistisk og lukket. Dermed får ikke Forsvaret den nødvendige folkelige forankringen. Mer åpenhet og kritisk tenkning gir mer legitimitet til Forsvaret.

– Militære har en tendens til å gjemme seg bak en unødig streng tolkning av lovverket. Lojalitetshensynet til regjeringen gjør dermed at det raskt utvikles gruppetenkning i Forsvaret. Denne formen for konformitet er selve oppskriften på stagnasjon. Man blir mer eller mindre ubevisst utdannet som «nikkedukker». Men i dagens kriger er det mer behov for folk som kan tenke utenfor boksen, sier Tormod Heier til Forsvarets forum.

Forskeren ved Forsvarets høgskole, nyslått professor denne uken, er aktuell med boken Et farligere Norge. Han sier den er en slags oppsummering av ti års forskning på norsk og alliert maktbruk hjemme og ute. Et av hovedbudskapene hans er at både Forsvarets militære organisasjon og politisk ledelse ikke oppfyller informasjonsplikten sin overfor samfunnet. Läs artikel

Anm: Boken  har presenterats på den här sajten av Mats Björkenfeldt