Om USA & CO, fridastranne.com

Vi har båda länge känt att det saknas perspektiv i rapporteringen om USA i svensk media – trots att det pratas så mycket om det stora landet i väst.

Med USA & Co vill vi försöka bidra med något nytt – släppa in amerikanska experter och lekmän med olika erfarenheter, det vill säga låta amerikanska röster komma med i samtalet.

Vår förhoppning är att bredda samtalet och skapa en djupare förståelse om amerikansk politik, kultur, och samhälle. Vi tänker blanda högt och lågt, tung och lättsamt, komplexitet med enkelhet. Se annonsen