Dokument fra Forsvarsministeriet: Nato skærper kravene til Danmark, dr.dk

[…] Nato lægger igen op til at kritisere det danske forsvar, og de konkrete krav er samtidig på vej til at blive større, end de er i dag.

Det viser et notat fra Forsvarsministeriet, som DR har fået indsigt i. Her varsler Nato endnu engang kritik af den danske efterlevelse af styrkemålene. […]

Styrkemålene er de konkrete, militære muskler, som Danmark skal levere til Natos fælles forsvar – leverer Danmark ikke, er der et hul i Natos forsvar.

Kravene er dybt fortrolige, men på den lange liste er ét krav, at vi skal kunne stille med en 6.000 mand stor brigade – et andet krav er, at Danmark skal have langtrækkende droner i Arktis til overvågning. To ting, som Danmark ikke opfylder i dag, men som der er truffet beslutning om at opbygge og anskaffe. Läs artikel

Läs även genomgång av hur Nato.s beslut tas som vi tidigare publicerat.