Norge som krigsnation

Rolf Andersson

En nyutkommen bok av förre statssekreteraren i norska utrikesdepartementet Henrik Thune, Strengt fortrolig (J. M. Stenersen Forlag 2023) handlar enligt underrubriken om Norges hemmelige forsøk på å stanse krigen i Libya. Omslaget utgörs av ett collage med samtida fotografier av den franske presidenten Nicolas Sarkozy, den brittiske premiärministern David Cameron, Libyens ledare överste Muammar al-Gaddafi, den norske utrikesministern (numera statsministern) Jonas Gahr Støre samt den amerikanska utrikesministern Hilary Clinton.

Läs mer

British jets train inside Arctic Circle, ukdefencejournal.org.uk

Royal Air Force Typhoons have forward deployed to Norway above the Arctic Circle, to carry out an Agile Combat Employment exercise from Estonia, where they are currently based conducting the NATO Air Policing mission.

According to an RAF news release, the Typhoon deployment was to take part in Exercise Tempest Strike and Exercise Tower Guardian. The first exercise, Tempest Strike has seen the Typhoons fly from Amari Air Base in Estonia to the Norwegian Air base at Orland. […]

Wing Commander Scott MacColl, Commanding Officer of 140 Expeditionary Air Wing, was quoted as saying:

“Our forward deployment to the high-north has shown the RAF’s capability to undertake operations in austere environments with precision, effectiveness and with limited command and support nodes.” Läs artikel

Kommentar till inlägget ”Angående privatarméer”

Jan Wiklund

Anders missade en poäng, som väldigt tydligt framhålls av Jan Glete i hans bok om krigföring i det tidigmoderna Europa. Det handlade om hur det lilla Nederländerna kunde besegra det enorma Habsburgimperiet: ”[Byråkratiska] organisationer kan erbjuda en överlägsen form av kontroll om marknadsförhållandena präglas av stor osäkerhet, om det finns få leverantörer, om långvariga kontrakt är nödvändiga, om en hög grad av ”tillgångsspecificitet” är inblandad och om det finns en hög risk att instruktioner från köpare tolkas på ett opportunistiskt sätt. Komplexa och storskaliga aktiviteter under osäkra förhållanden (som krigföring – men också t.ex. omorganisationer, JW) samordnas bäst av beslutsfattares synliga händer i en organisation än av den osynliga handen på marknaden. I en sådan situation kan en organisation, som arbetar med tjänstemän vars karriär är nära knuten till organisationens och dess ägares framgång, vara överlägsen externa företagare vars intresse huvudsakligen bestäms av privat vinst. En organisation kan erbjuda högre kvalitet, säkerställa att nödvändiga tillgångar (tyst kunskap, specialkunskaper och komplex hårdvara) alltid är tillgängliga och kan säkerställa att operativa beslut genomförs utan komplikationer med olika avtalsmässiga begränsningar och tolkningskonflikter. Å andra sidan, om produkter eller tjänster är standardiserade och deras kvalitet och kvantitet är lätta att kontrollera, kan de köpas på den öppna marknaden där konkurrensen kan minska priserna och ge producenter incitament att sänka kostnaderna och förbättra kvaliteten.” Holland hade en statlig, byråkratisk armé och var först med detta, Habsburgarna förlitade sig till legoknektar och adelsuppbåd som de inte hade kontroll över. Så gick det som det gick.

Anm: Jan Gletes,  War and the State in Early Modern Europe – Spain, the Dutch Republic and Sweden as Fiscal-Military States, Routledge 2002.

Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato, regeringen.se

Inför Sveriges medlemskap i Nato föreslås i promemorian att väpnade styrkor i stater som ingår i Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) undantas från mervärdesskatt i vissa fall. Undantaget gäller de väpnade styrkornas import och införsel av varor samt inköp av varor och tjänster i Sverige när de deltar i de gemensamma försvarsansträngningarna inom Nato. Undantaget gäller varor och tjänster som används av de väpnade styrkorna eller av den civilpersonal som följer med dem, eller som förvärvas för deras mässar och marketenterier. I de fall mervärdesskatt har påförts varor och tjänster som omfattas av undantaget i Sverige ska skatten återbetalas. Läs pressmeddelande