Finland: Økt nei til Nato-medlemskap, forsvaretsforum.no

EU og Norden gjør finnene tryggere. Motstanden av finsk Nato-medlemskap øker, viser fersk undersøkelse. […]

Verneplikten står også stadig sterkere. 77 prosent av finnene vender tommelen opp for dagens system med almen verneplikt for menn og frivillig militærtjeneste for kvinner. Særlig blant unge mennesker øker støtten til verneplikten. […]

Den sosialdemokratisk ledede regjeringen har stor støtte i befolkningen for å la tanken om et finsk Nato-medlemskap ligge. 64 prosent sier nei til medlemskap. Det er en økning på fem prosentpoeng, og dermed statistisk sikkert. Bare 20 prosent vil inn i Nato. Selv i det Nato-vennlige Samlingspartiet er det under halvparten av partiets velgere som ønsker medlemskap. Og blant statsminister Sanna Marins sosialdemokratiske velgere stuper støtten til medlemskap fra 23 til 13 prosent på bare ett år. Blant velgerne til Arbeiderpartiets søsterparti spretter derimot motstanden mot Nato-medlemskap opp fra 65 til 77 prosent.

27 prosent av finnene tror et Nato-medlemskap vil øke sikkerheten for Finland, mens 41 prosent tror sikkerheten vil bli dårligere. Läs artikel