Carl Bildt behöver en kurs i modern strategi, Carl Björeman

Carl Bildt gick under söndagen 18 september ut med lugnande budskap, bland annat i Aftonbladet, i Svenska Dagbladet och i Agenda. Han avfärdade motiven för den förstärkning av Gotlands försvar, som ÖB har genomfört och som innebär att markstridsförband alltid skall finnas på ön. Det finns enligt Bildt inget hot mot ön.

Skulle det uppstå ett sådant hot är det enligt Bildt väl sörjt för försvaret av ön. Sverige har ett luftförsvar som gör att man inte kan flyga dit, vi har ett sjöförsvar som ser till att man inte kan åka båt dit.  Och var och en som vet något om Gotland vet att så många andra alternativ finns inte, säger Carl Bildt.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/carl-bildt-behover-en-kurs-i-modern-strategi-carl-bjoreman/
RSS

Norden mötte ryska samarbetspartners, norden.org

Nordiska ministerrådet lanserade sina nya samarbetsprogram med nordvästra Ryssland vid en konferens i S:t Petersburg på tisdagen. Intresset var stort och långt över 100 potentiella ryska samarbetspartners mötte upp…

Kari Kahiluoto, som detta år är ordförande för Nordiska samarbetskommittén, sade att Nordiska ministerrådet inser betydelsen av att värdesätta och slå vakt om den här typen av utbyte och nätverkande.

– Trots en politiskt utmanande situation och praktiska utmaningar när det gäller att verkställa programmen är de nordiska samarbetsministrarna övertygade om att gränsöverskridande kontakter och samarbete gagnar alla parter och att man bidrar till välstånd genom att arbeta för närmare relationer. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/norden-motte-ryska-samarbetspartners-norden-org/
RSS

Tenner bålvarder for Heimevernet , aldrimer.no

…«Hvem skal sikre befolkningen på land og langs kysten ved krise, hvis ikke Stortinget fullfinansierer Heimevernet i statsbudsjettet for 2017?» spør Sjak R. Haaheim, advokaten som er en av de mest profilerte heimevernsentusiastene i landet, og som er moderator for Styrk Heimevernets gruppe på Facebook.

 Haaheim har selv 29 års erfaring fra forskjellige heimevernsavdelinger og har tidligere sagt dette om sitt engasjement:

– Jeg har brukt ufattelig mange kvelder, helger og ukedager på HV, fordi jeg tror det er et bra, raskt, nasjonalt og rimelig konsept. Det representerer Norges forsvarsvilje. Forsvinner HV, innebærer det et markert fall i forsvarsviljen. Uten forsvarsvilje er en stat forsvarsløs, særlig i forhold til trusselen om hybridkrig, som fordrer sterk forsvarsvilje i befolkningen, sa Haaheim til aldrimer.no før sommeren. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/tenner-balvarder-for-heimevernet-aldrimer-no/
RSS

Republikens president Sauli Niinistös tal vid FN:s 71:a generalförsamling i New York den 21 september 2016, presidentti.fi

…Finland och Turkiet har under flera års tid lett åtgärder för att stärka den medling som leds av FN. Samarbetet mellan olika aktörer, såsom traditionella och religiösa ledare, måste intensifieras, och det civila samhället måste göras mer delaktigt. Vi är nöjda över att utvecklingen framskrider, vilket antagandet av FN:s senaste resolution för två veckor sedan är ett bevis på.

I år firar vi att det är 60 år sedan Finland började delta i FN:s fredsbevarande insatser. Sedan 1956 har ca 50 000 finländska män och kvinnor deltagit i fredsbevarande insatser på olika håll i världen. Finländare tjänstgör fortfarande i Mellanöstern och i andra områden. Vissa av dem har mist livet i detta viktiga arbete. Vi har stor respekt för dessa män och kvinnor.

Finland har förbundit sig till de åtgärder som pågår för att stärka olika delområden av fredsbevarande insatser. Vi välkomnar generalsekreterarens strävanden att modernisera FN:s fredsbevarande verksamhet. Det toppmöte om fredsbevarande verksamhet som president Obama stod värd för i fjol var ett viktigt steg i rätt riktning. Detta arbete måste fortsätta. Läs talet

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/republikens-president-sauli-niinistos-tal-vid-fns-71a-generalforsamling-i-new-york-den-21-september-2016-presidentti-fi/
RSS

Se upp för rysk-kinesiskt strategiskt samarbete! Ingolf Kiesow, kkrva.se

”Om något land skulle försöka skaffa sig global hegemoni och dominera Västra Stilla havet, bör det tänka sig för två gånger, eftersom Kina och Ryssland är svåra att tas med vart och ett för sig, för att inte tala om båda tillsammans.”

Med de orden avslutas en ledartikel i den statliga kinesiska dagstidningen ”Global Times” den 12 september 2016 om innebörden av en rysk-kinesisk marin samövning i det Sydkinesiska havet.

USA har alltsedan det japanska anfallet på Pearl Harbor 1941 haft en marin närvaro i Västra Stilla havet för att förhindra att något land skulle kunna konkurrera med USA i militär styrka till havs. USA äger ö-gruppen Guam i Västra Stilla havet och anser sig vara en del av regionen. USA:s sjätte flotta är stationerad i Japan, och USA  har en närvaro med flyg- och markstyrkor i såväl Sydkorea som Japan samt mindre enheter  på Filippinerna. Artikeln i Global Times illustrerar en vilja att ändra på detta förhållande, med andra ord en revisionistisk tendens i  kinesisk säkerhetspolitisk diskurs. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/se-upp-for-rysk-kinesiskt-strategiskt-samarbete-ingolf-kiesow-kkrva-se/
RSS

Ny handbok: Svensk soldat SV, SOLD 2016

Ur inledningen av överbefälhavaren Micael Bydén:

Svensk soldat riktar sig till dig som har  påbörjat en utbildning och tjänstgöring i försvarsmakten som frivillig eller anställd, soldat eller  sjöman. Min förhoppning är du skall kunna återvända  boken och söka  kunskap i boken under hela ditt engagemang i Försvarsmakten.

Vårt uppdrag är unikt – vi är den yttersta garanten för Sveriges  frihet och säkerhet. Detta ställer  särskilda krav på oss som verkar i Försvarsmakten.

Uppdraget innebär både rättigheter och skyldigheter att använda  militära maktmedel med risk för eget och andras  liv som yttersta konsekvens. Därför krävs det att vi, var och en av oss, är  kompetenta, professionellla och förankrade i en tydlig och gemensam värdegrund.Läs handboken

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/ny-handbok-svensk-soldat-sv-sold-2016/
RSS

Nya ryska missilsystem nära finska gränsen, svenska.yle.fi

Ryssland har placerat ut nya moderna luftvärnsmissiler med lång räckvidd nära Finlands gräns i Sankt Petersburg-området, rapporterar ryska medier. Missilerna är av typ S-400 Triumf och har enligt den ryska militären en räckvidd på upp till 400 kilometer. Det är Rysslands mest avancerade luftvärnsmissil som kan användas både mot inkommande missiler och mot stridsplan.

Enligt talesmän för Rysslands västra militärdistrikt är det frågan om två batterier som nu stationerats i Leningrads oblast (län) som omger Sankt Petersburg. ..

Det är S:t Petersburgs strategiska position som har lett till att Ryssland stärker sin arme nära gränsen mot Finland – inte att Ryssland upplever ett större regionalt hot. Den bedömningen gör forskaren Pauli Järvenpää, som arbetar vid det estniska försvarsministeriets internationella forskningsavdelning. Försvarsminister Jussi Niinistö ser inget nytt och konstigt med robotsystem nära den finska gränsen. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/nya-ryska-missilsystem-nara-finska-gransen-svenska-yle-fi/
RSS

Statsminister Stefan Löfven: Återrapportering från Europeiska rådets möte, riksdagen.se

…Det tredje området är säkerhet. Flera uttryckte önskemål om att EU borde stärka samarbetet kring den militära krishanteringen. Det var någonting som även jag framförde. Sverige är positivt till ett EU som stärker sin krishanteringsförmåga både militärt och civilt. Det finns en klar förbättringspotential på det området. Jag var också tydlig med att Sverige inte kommer att stödja ett gemensamt försvar. Det var heller ingen på mötet som förespråkade det. Det fanns en enighet om att mer behöver göras i arbetet mot terrorismen. Där behöver vi framför allt förstärka samarbetet mellan medlemsstaterna. Läs hela rapporten

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/statsminister-stefan-lofven-aterrapportering-fran-europeiska-radets-mote-riksdagen-se/
RSS

Kan Sverige undgå att dras med i krig?

Ambassadör Krister Bringéus gör i sin rapport om säkerhetspolitiken, vilken vi tidigare har uppmärksammat på denna sajt, ett påstående som har tagits ad notam av de flesta försvarsdebattörer. Det är att Sverige inte kan undgå att hamna i krig vid en konflikt i Östersjöområdet – även om ett direkt angrepp på Sverige idag är osannolikt.

Bringéus skriver: ”Den tredje – och centrala – iakttagelsen är att Sverige med stor sannolikhet redan på ett tidigt stadium skulle dras in i en eventuell rysk-baltisk militär konflikt, genom vad som skulle kunna kallas ’konsekvensaggression’. Skälen är såväl politiska, humanitära som militärgeografiska. En allvarlig kris i Östersjöregionen skulle komma att hanteras både av EU och Nato.”

Både Ryssland och Nato skulle vid en konflikt tävla om att utnyttja svenskt territorium. Ett ytterligare skäl är att vi skulle få svårt att hantera flyktingströmmar från Baltikum till oss. Vid ett ryskt angrepp skulle både de baltiska staterna och USA ”av allt att döma” begära att få utnyttja svenskt territorium.

I Bringéus’ scenario ligger en del förmodanden som inte nödvändigtvis måste bli verklighet. Sverige har som suverän stat både rätt och skyldighet att i varje situation först se till det egna intresset. Någon skyldighet att upplåta territoriet åt främmande makt finns inte. Vi har under 200 år lyckats hålla oss utanför krigen, trots att alla våra grannländer under olika perioder har varit i krig.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/kan-sverige-undga-att-dras-med-i-krig/
RSS

Svensk-finskt försvarssamarbete fortsatt prioriterat, forsvarsmakten.se

Ännu fler områden för samarbete och framtida gemensamma övningar för Sveriges och Finlands försvarsmakter var på agendan under två dagar då representanter inom planering, armén, marinen och flyget träffades i Helsingfors.

Ökad stabilitet i närområdet och operativ effekt – förmågan att vid behov kunna kriga ihop -var en viktig fråga som diskuterades.

– Finland har en särställning bland våra försvarssamarbeten. Det finns en stark politisk vilja att fördjupa samarbetet och redan i dag har vi ett nära och intensivt utbyte på alla nivåer. Vi delar i allt väsentligt synen på situationen i vårt närområde, liksom viljan att bidra till stabilitet, säger konteramiral Jonas Haggren, chef för ledningsstabens inriktningsavdelning. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/svensk-finskt-forsvarssamarbete-fortsatt-prioriterat-forsvarsmakten-se/
RSS

Flera försvarspolitiker vill ha finsk-svensk allians, svenska.yle.fi

Ordförandena för försvarsutskotten i både Sverige och Finland vill ha en svensk-finsk försvarsallians. Annars är det svårt hålla kvar entusiasmen för samarbetet, säger svenska utskottsordföranden Allan Widman.

En försvarsallians mellan Sverige och Finland ser ut att segla upp som följande stora debattfråga på försvarsområdet i bägge länder. En försvarsallians skulle innebära, i motsats till dagens samarbete, att ömsesidiga försvarsgarantier skulle ingå i avtalet.

Trots att både Sveriges statsminister Stefan Löfven och Finlands president Sauli Niinistö betonat att målsättningen med försvarssamarbetet inte är en allians, börjar allt fler synliga försvarspolitiker tala för det. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/flera-forsvarspolitiker-vill-ha-finsk-svensk-allians-svenska-yle-fi/
RSS

Hvor mange norske soldater er egentlig klare til å aksjonere på kort varsel? Det nekter forsvarsministeren å svare på. Aftenposten

Hvor mange norske soldater er egentlig klare til å aksjonere på timer eller dagers varsel? Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide nekter å svare.

Både inne i Forsvarsdepartementets historiske bygg i Myntgata, og i resten av landet, går debatten om fremtidens forsvar.

Mye handler om størrelsen på Hæren, tilstedeværelse av Heimevernet, hva Norge har av soldater på bakken. Mange spør seg om omfang og kvalitet på Norges stående styrker. For hvor store er de egentlig?

– Vi kan havne i en situasjon der Forsvaret må håndtere situasjoner flere steder i landet og kanskje samtidig delta i et NATO-oppdrag utenlands. Hva tenker du som forsvarsminister om at Norges stående styrker i praksis er svært få – noen hevder at de i gitte situasjoner i praksis teller noen hundre personer?

– Det er jo ikke riktig.

– Hvor langt vil du tøye tallet på stående styrker?

– Det er ikke poenget. Vi skrur nå sammen en forsvarsstruktur og vurderer oppgavene i Norge opp mot ethvert utenlandsoppdrag vi får. Skulle situasjonen hjemme kreve det, vil vi sørge for at styrkene våre kommer hjem.

– Hva om vi er engasjert i en NATO-operasjon i Latvia, da kan vi ikke trekke de styrkene tilbake?

– Som NATO-land har vi da rett på støtte fra et annet NATO-land. Läs intervjun

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/hvor-mange-norske-soldater-er-egentlig-klare-til-a-aksjonere-pa-kort-varsel-det-nekter-forsvarsministeren-a-svare-pa-aftenposten/
RSS