Locket på om svensk militär i Irak, Lars-Gunnar Liljestrand

Den USA-ledda koalitionen Inherent Resolve i Irak och Syrien leds från US Central Command  (US Centcom) i Tampa, Florida. En amerikansk general för befälet över insatserna i både Irak och Syrien.

Sverige deltar sedan år 2015 i koalitionen, men regeringen framställer den svenska insatsen som något slags lokal verksamhet i norra Irak, till synes utan andra kopplingar till koalitionen.

I Norge däremot har man tydligt talat om att det är USA som styr och ställer över koalitionens styrkor. Sommaren 2017 flyttades den norska styrkan från det kurdiska självstyresområdet till Anbarprovinsen på USA:s begäran och påskyndades förläggning av en task team ur Telemarksbataljonen, som skulle gå in i främre linjen för att stödja irakiska brigader som omlokaliserades mot gränsen till Syrien.

Läs merLocket på om svensk militär i Irak, Lars-Gunnar Liljestrand

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/locket-pa-om-svensk-militar-i-irak-lars-gunnar-liljestrand/
RSS

Den missförstådda realpolitiken, Magnus Christiansson, svd.se

Begreppet ”realpolitik” är en del av den liberala idétraditionen. Det berör inte utrikespolitiska problem och ställer inte intressen i motsättning till värderingar. Det är tyskt till sitt ursprung men har aldrig använts av Otto von Bismarck. Med andra ord: det mesta vi tror oss veta om detta frekvent använda begrepp är missförstånd.

Betraktat på detta sätt är en nostalgisk svensk utrikespolitisk retorik med rötter i det kalla kriget en olycka med försåtliga konsekvenser. Exempelvis är begrepp som ”tröskel” och ”solidaritet” tomma skal med lös koppling till sin ursprungskontext och med en obestämd handlingsimplikation. I Bews anda krävs bildning för att förstå såväl ursprung som förändringar. Allt för stor begreppsförvirring försvagar sammanhållningen i säkerhetspolitiken. Läs artikel

 

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/den-missforstadda-realpolitiken-magnus-christiansson-svd-se/
RSS

USAs misnøye med Forsvaret, nordnorskdebatt.no

[…]I forrige uke publiserte nettstedet aldrimer.no innholdet i et notat utarbeidet av en analyse- og planavdeling ved USAs Defense Intelligence Agency. Notatet, som nå sirkulerer i Pentagon, tar bl.a. for seg situasjonen på NATOs nordflanke.[…]

I notatet foreslås det å etablere en permanent amerikansk tilstedeværelse på Andøya flystasjon med åtte til 12 amerikanske P-8A Poseidon overvåkingsfly (MPA). Og ikke bare det: «USA mener det minimum bør være 20 kampfly på beredskap på NATOs nordflanke. Norge har bare to F-16-fly på NATO-beredskap i Bodø. Notatet drøfter mulige grep som kan anvendes slik at Norge aksepterer amerikanske forsterkninger og kanskje en rotasjonsbasert amerikansk kampflyskvadron eller mer», skriver aldrimer.no. I tillegg skal notatet uttrykke at det er ønskelig med langsiktig amerikansk bruk av flystasjonene både på Andøya og Bardufoss.

Dersom alle disse tiltakene som foreslås i notatet blir godkjent av Norge og realisert av USA, har Norge brutt med politikken om at det ikke skal opprettes permanente, utenlandske baser i fredstid på norsk jord. Slik utviklingen har gått, og gitt den sittende regjerings vegring mot en storsatsing på Forsvaret i alle domener, er det ikke umulig at basepolitikken Norge har ført helt siden 1950-tallet blir oppgitt. Norge er under kraftig press fra USAog dersom Norge ikke imøtekommer amerikanernes ønsker, vil garantien om å komme Norge til unnsetning kunne bli kraftig uthult.  Ingen i NATO, heller ikke USA, vil rykke ut for å forsvare et land som har forsømt å forsvare seg selv.

På den annen side vil det å forkaste den tradisjonelle, norske basepolitikken ha som konsekvens at Norge overfører viktige deler av vår suverenitet til supermakten USA. En ting er å ha en sterk storebror, en annen at lillebroren blir pisket til å løpe ærend for storebroren dagen lang. Dessuten vil en militær tilstedeværelse av det format USA ser ut til å ønske seg i Norge, forverre forholdet til Russland i en grad som det er vanskelig å forestille seg.

Uansett hva som blir realitetene til slutt, er det åpenbart at mangelen på en omforent, politisk satsing på et godt utrustet, nasjonalt forsvar kan bli svært kostbar for Norge. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/usas-misnoye-med-forsvaret-nordnorskdebatt-no/
RSS

Utrikesminister Margot Wallström, svar på fråga 2017/18:1030 av Amineh Kakabaveh (V) Turkiets agerande i Afrin, riksdagen.se

[…] FN:s säkerhetsråd kräver i resolution 2401 (2018) ett eldupphör om minst 30 dagar i hela Syrien för att möjliggöra för humanitär assistans till civilbefolkningen och för medicinska evakueringar. Resolutionen tillkom på Kuwaits och Sveriges initiativ. Eldupphöret gäller i hela Syrien, inklusive Afrin. Turkiet måste därför efterleva resolutionens krav. Sverige har framfört detta budskap upprepade gånger i FN:s säkerhetsråd och bilateralt direkt till Turkiet.

Vi kommer fortsätta att verka för att resolutionen genomförs. FN:s samtliga medlemsstater, däribland Turkiet, har ett ansvar att följa de av säkerhetsrådet beslutade resolutioner. I fredags diskuterades Syrien återigen i säkerhetsrådet och Sverige gav då uttryck för vår starka oro över Turkiets offensiv mot Afrin och underströk att resolution 2401 om eldupphör gäller i hela Syrien. Läs hela svaret

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/utrikesminister-margot-wallstrom-svar-pa-fraga-2017-181030-av-amineh-kakabaveh-v-turkiets-agerande-i-afrin-riksdagen-se/
RSS

Boken Lagen mot – om FN-stadgans våldsförbud och agggressionskrigen. Finns nu för nedladdning

Thage G Peterson i förordet till boken:

”Denna bok är ett viktigt bidrag i fredsarbetet. Denna bok är också ett värdefullt och nödvändigt fredsdokument för alla som vill veta mer om folkrätten och om de viktiga principerna bakom den. Boken är skriven av väl ansedda och kunniga författare och jurister som under många år arbetat med folkrätten och som förtjänstfullt engagerat sig mot krig.”

Ladda ned boken här: Lagen mot krig

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/boken-lagen-mot-om-fn-stadgans-valdsforbud-och-agggressionskrigen-finns-nu-for-nedladdning/
RSS

EUs vanskelige Iran-valg, Sverre Lodgaard, dagsavisen.no

Hvis EU bøyer av for USA i Iran-avtalen vil unionen gå på et alvorlig prestisjenederlag og demonstrere sin underdanighet av USA. Kan det likevel skje?

Da Trump skulle begrunne avsettelsen av utenriksminister Rex Tillerson henviste han til atomavtalen med Iran. «Jeg synes den er forferdelig, han mente den var ok». Heretter er presidenten og utenriksministeren på linje, for påtroppende utenriksminister Mike Pompeo er også en skarp motstander av avtalen og Irans politikk i Midtøsten, og snakker dessuten åpent om behovet for regimeskifte i Teheran.

Da sanksjonslettelsene overfor Iran ble forlenget i januar – det må gjøres hver fjerde måned for å holde USA inne i avtalen – sa Trump at det var siste gangen. Enten måtte europeerne bli med på vesentlige endringer i avtalen og på å presse iranerne til å godta det, eller så ville han trekke seg ut. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/eus-vanskelige-iran-valg-sverre-lodgaard-dagsavisen-no/
RSS

Skilda bilder, jagarchefen.blogspot.se

Att Sverige hamnar i det säkerhetspolitiska rampljuset sker titt som tätt, dock berörs det oftast i sammanhanget avseende svenskt territoriums strategiska läge i händelse av en regional konflikt. Sverige hamnade dock tydligt i rampljuset den 17MAR2018. När det ryska utrikesministeriets talesperson, Maria Zakharova, i en intervju för den ryska statliga tv-kanalen Rossija-24 påstod att bl.a. Sverige kunde vara en av ursprungskällorna till det kemiska stridsmedel, Novitjok, som nyttjades vid förgiftningen av den utväxlade ryske GRU officeren Sergej Skripal och dotter. Enligt Zakharova skall Sverige tillsammans med ett antal länder även bedrivit intensiva studier av substanser från Novitjok projektet.1
I sammanhanget är det även intressant att notera hur dagen innan, den 16MAR2018, publicerade den statliga ryska nyhetsbyrån TASS, ett uttalande av Rysslands Ambassadör i Nederländerna men även dess sändebud till Organisationen för förbud mot kemiska vapen, som arbetar med att upprätthålla konventionen mot kemiska vapen och har sitt säte i Haag. I detta uttalande nämns även Sverige, som ett av länderna som har bedrivit omfattande forskning sedan 1990-talet intill nu, avseende Novitjok samt den substans som nyttjades i Storbritannien mot den avhoppade GRU officeren bl.a. skulle kunnat härröra från Sverige.2 Detta uttalande förefaller dock inte uppmärksammats, i någon nämnvärd omfattning, i Sverige. Läs artikel
Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/skilda-bilder-jagarchefen-blogspot-se/
RSS

Det behövs ett biskopsbrev om försvaret, Per Blomquist, skovdenyheter.se

”Dags för nytt biskopsbrev”, skrev prästen Markus Hagberg i Kyrkans i en artikel om fred och försvar för vårt land.

Artikeln fick ett mycket positivt mottagande av militär sakkunskap och publicerades genast på sajten alliansfriheten.se.

 Markus Hagberg, före detta ordförande för M i Skara, insåg att försvarat svenskt markterritorium ”i kombination med fortsatt neutralitet är för freden av utomordentlig betydelse”. Ja, fred för Sverige – med betydelse för hela Europa. Ett indirekt defensivt försvarat svenskt markterritorium är till skydd för alla Sveriges omgivande parter, särskilt för Ryssland.[…] En ny bok, Sex överbefälhavare söker en roll av generallöjtnant Carl Björeman, visar att politikerna med felaktigt alternativt bristande intresse gjort Sverige naket vad gäller vårt lands försvar – Carl Bildt med ”smalare och vassare” mot grannen i öster, Fredrik Reinfeldt med försvaret som särintresse. Ja, så har dessa och andra politiker, inte minst S, skött landets säkerhet sedan andra världskrigets slut, framgår i nämnda bok.
Nu skall 168 miljarder kronor gå till ”smalare och vassare”, trots att behovet gäller ett bredare och tryggare försvar. Kyrkan tiger medan allianspartierna och tydligen delar av S uttalar sig för allians med USA/Nato, anfallsberedda även inom vårt närområde. Detta borde kristenheten vända sig emot.
Biskopar och övriga kyrkoledare bör hörsamma prästen Markus Hagbergs (M) kloka råd med ett biskopsbrev som kan ge goda argument för ett trovärdigt fredsbevarande försvar inom en rimlig kostnadsram. Läs artikel
Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/det-behovs-ett-biskopsbrev-om-forsvaret-per-blomquist-skovdenyheter-se/
RSS

Putin kommer att skifta från utrikes till inrikespolitik, Vera Efron, författare och Rysslandsexpert, di.se

Vladimir Putin blev i söndags omvald igen, något som såväl ryssarna själva som omvärlden har räknat med. Vad kommer att hända nu? Vad står på Putins – och Rysslands – politiska och ekonomiska agendor? […]

Putin valde att adressera väljarna med sin tacksamhet för att de (underförstått under hans ledning) har ”åstadkommit mycket och uppnått ett stort resultat under svåra, mycket svåra förhållanden”. I talet förklarade han att mycket återstår att göra. Framför allt att jobba hårt.

Ansatsen liknar ett annat tal han höll inför federationens församling i februari. Det som Putin då sade om sina planer påminner mycket om Sveriges välfärdspolitik på 1950-talet där skola, vård och omsorg stod i centrum. Sverige var alltid en förebild för Sovjetunionen och Ryssland med sitt folkhemsbygge. ”Socialism med ett mänskligt ansikte” kallade man det svenska välfärdssystemet. Rysslands fokus kommer att skifta från utrikes- till inrikespolitik.[…]

Tyngdpunkten i Putins politik kommer att ligga på inrikespolitiska och ekonomiska frågor. Dock, för att åstadkomma de stora resultat som han nämnde i sitt tal på Röda torget, behöver han ett förhållandevis stabilt läge i Europa i allmänhet och i Sverige i synnerhet. Östersjön, som är en pulsåder för rysk handel med omvärlden, är en prioriterad fråga.

Europas (och Sveriges) politiska instabilitet med högerextremistiska inslag gagnar inte handeln. Och just export av sina förädlade naturtillgångar ser man som största outvecklade potential i Ryssland som man kan använda sig av för att bygga upp välfärdssystemet.

Man har redan utvecklat en stor militär potential och genom att placera luftvärn och offensiva system i Kaliningrad har man visat Europa sin förmåga att försvara landet. Detta har prioriterats i utrikespolitiken de senaste åren, men nu vill man som sagt ta nästa steg. […]

Sverige skulle kunna satsa på att utveckla handelsrelationer med sin granne i öst vilket skulle främja svenska företag. En sådan fredlig utveckling kan i sin tur påverka Ryssland att satsa på att bygga upp välfärdssamhället enligt svensk modell baserad på demokratiska värderingar. Viljan finns där. Läs artikel

 

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/putin-kommer-att-skifta-fran-utrikes-till-inrikespolitik-vera-efron-forfattare-och-rysslandsexpert-di-se/
RSS

General Jarmo Lindberg förlänades Nordstjärneorden av Kungen, kungahuset.se

Måndagen den 19 mars förlänades kommendören för finska försvarsmakten general Jarmo Lindberg kommendörsvärdigheten av 1:a klass av Kungl. Nordstjärneorden.

 General Lindberg förlänades Nordstjärneorden med följande motivering:

Som erkänsla för förtjänstfulla insatser inom det militära samarbetet mellan Finland och Sverige har H.M. Konungen behagat utnämna Kommendören av Finlands Försvarsmakt general Jarmo Lindberg till Kommendör Första klassen av Kungl. Nordstjärneorden.                   

   Läs pressmeddelande       Foto: HenrikGarlöv /Kungahuset.se

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/general-jarmo-lindberg-forlanades-nordstjarneorden-av-kungen-kungahuset-se/
RSS

Sverker Åströms insats för Sverige, Mats Björkenfeldt

I e-boken En svensk tiger. Ett porträtt av Sverker Åström, diplomat, gentleman och FN-ambassadör (2014, finns på Adlibris.se) av journalisten Claes Britton får vi en kortfattad biografi över efterkrigstidens främste diplomat. Han har beklätt de tunga posterna: som politisk chef på UD, EG-förhandlare och kabinettsekreterare. Därtill ambassadör i FN och i Paris. Sverker Åströms läromästare under 40- och 50-talen var neutralitetspolitikens arkitekt, den socialdemokratiske utrikesministern Östen Undén. Han blev även Tage Elanders och Olof Palmes främste utrikespolitiske rådgivare.

På sidan 18 skriver Britton:

”Undén vägleddes av en bergfast övertygelse: neutralitet och alliansfrihet var den politik som klarade Sverige genom kriget. Även i fortsättningen förblev neutraliteten den enda tänkbara grundstenen i en utrikespolitik som syftade just till att undvika krig. I Östen Undéns doktrin var neutraliteten förenad med moraliska förpliktelser. Sverige skulle arbeta internationellt för fred. Man skulle företräda de små staterna och spela en aktiv roll i FN. Det var en ambitiös och radikal utrikespolitik som Undén tillsammans med Sverker Åström drog upp riktlinjerna för. Senare skulle den förvaltas och utvecklas av främst Olof Palme – även nu med Sverker Åström som kompass.”

Brittons porträtt av Sverker Åström är bara på 32, men intressanta, sidor. Man blir då spänd av förväntan när man får journalisten Anders Sundelins bok Diplomaten (Weyler, 2018) i sin hand, en bok som uppges vara en biografi över Sverker Åström. De första hundra sidorna försöker leda i bevis att denne under 30-talet var nazist. Bevisföringen misslyckas dock. Därtill vill författaren hitta stöd för att Sverker Åström var spion, tillsammans med Wennerström. På sidan 13 och följande i Brittons bok visas att antagandet är befängt. Anders Sundelins bok misslyckas totalt att göra Sverker Åström rättvisa.

Sverker Åström gav ut sina memoarer, Ögonblick. Från ett halvsekel i UD-tjänst, 1992. Med ett tillägg gav Bokförlaget Lind & Co ut boken 2003. Boken finns för nedladdning på Adlibris.se, till det facila priset av 40 kronor.

 

Vi har av Sverker Åströms Stiftelse För främjandet av de svensk-ryska förbindelserna ( http://www.sverkerastromfoundation.se/ )fått tillstånd att återge ett kapitel ur boken.Läs kapitlet här: Åström. Ögonblick från ett halvsekel i UD-tjänst. Utdrag-1

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/sverker-astroms-insats-for-sverige/
RSS

Veckans citat

– Om alla gör värnplikt skulle det bli en samhällsutbildning som är nyttig för alla. Personligen tycker jag att det skulle vara en bra väg att integrera utlandsfödda som kommer till Sverige. Nu när bara vissa ska göra plikttjänst blir det tyvärr inte den naturliga folkförankring som man skulle önska sig.

Laura Swaan Wrede första kvinnliga chef för Livgardet.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/veckans-citat-44/
RSS