Småländskt kommunalråd (M) tar hoten från Ryssland på allvar, inblick.se

Det småländska kommunalrådet menar att Sverige på det nationella planet är alldeles, alldeles för trögfotade när det gäller att uppdatera landets försvar så att det står i relation till aktuell hotbild…
Hur reagerar dina partikamrater på dina resonemang?
– De undrar vad jag håller på med. Jag bemöts som om jag företräder ett särintresse. Men att försvara vårt land, vår demokrati, vår öppenhet och vår frihet är en av vår nations viktigaste uppgifter och kan aldrig vara ett särintresse, menar jag.Magnus Gunnarsson var kapten på pansarregementet i Skövde från 1986 till 1995. Det var där han fick klart för sig vilka strategier främmande makt använder sig av vid krigsförberedelser.
– Jag har inga kopplingar till försvaret sedan 20 år tillbaka. Och jag är ingen Nato-förespråkare. Säga vad man vill om vår neutralitet, men trots att Sverige agerat fegt och förkastligt vid vissa tillfällen, har ändå neutraliteten gett Sverige en särställning som fristående land och även en fri röst internationellt, säger Magnus Gunnarsson.
– Vad jag är ute efter är en insikt om Rysslands aggressiva expansionspolitik och vad som kan hända i Östersjön på grund av ryska gasledningar och Natos närvaro i Baltikum.
– Om Ryssland intar Gotland, då är vi i krig, konstaterar Magnus Gunnarsson, som vill stärka försvaret och införa värnplikten igen. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/smalandskt-kommunalrad-m-tar-hoten-fran-ryssland-pa-allvar-inblick-se/
RSS

Ryssland militärövar i stor skala – ”full stridsberedskap vid gränserna”, svenska.yle.fi

Ryssland inledde på torsdagsmorgonen överraskande flera stora militärövningar vid gränserna till Ukraina och Baltikum. Landets trupper är i full stridsberedskap, säger försvarsministern Sergej Sjojgu.

President Vladimir Putin har beordrat övningarna, som ska pågå till slutet av månaden, säger Sjojgu, men avslöjar inte hur många soldater som deltar i övningarna. Det är de södra militärdistriktens trupper som har försatts i omedelbar stridsberedskap så att deras handlingskraft kan granskas. Dessutom har flera andra militärenheter från de västra och centrala militärdistrikten varit i stridsberedskap sedan klockan 7 i morse. Också delar av den norra flottan, luftvapnet, rymdtrupper och fallskärmsjägare deltar i övningarna.

I praktiken innebär det att beredskapen ökar på ett område som omfattar en stor del av Ryssland vid gränserna till Finland och Baltikum ända till gränserna till Ukraina, de Sydkaukasiaska länderna och Kazakstan. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/ryssland-militarovar-i-stor-skala-full-stridsberedskap-vid-granserna-svenska-yle-fi/
RSS

Utrikesminister Timo Soinis tal vid ambassadörsmötet, formin.finland.fi/

…Ett gammalt gott exempel på en nära och välfungerande europeisk värdegemenskap oberoende av EU är Norden. De nordiska staternas grundläggande lösningar när det gäller utrikes- och säkerhetspolitiken skiljer sig från varandra, men det har inte hindrat oss från en unik samlevnad. Det exempel som står oss närmast är naturligtvis det speciella förhållandet mellan Finland och Sverige, där länderna också på ett ganska unikt sätt kompletterar varandras resurser…

Ryssland är alltid ett centralt område och en viktig granne för Finland. Vi varken vill eller kan vända ryggen åt Ryssland. Samtidigt måste vi förhålla oss ärliga till fakta: Genom den illegala annekteringen av Krim och sin verksamhet i Ukraina har Ryssland brutit mot de grundläggande principerna i det europeiska säkerhetssystemet.

Det är i allas intresse att Europa reagerar beslutsamt. Den gemensamma sanktionspolitiken måste hålla. Men här gäller också de bibliska visdomsorden: hata synden, inte syndaren. Det är på Rysslands eget ansvar att genom sina handlingar återupprätta den normala agendan i relationen mellan EU och Ryssland. Det finns fortfarande inga alternativ till Minskavtalet…

När det gäller Finlands ansökan om Natomedlemskap är situationen oförändrad – vi ska inte ansöka om medlemskap nu, men möjligheten finns. Det som är avgörande för vår bedömning är hur säkerhetssituationen utvecklas i Europa. Jag ska vara så tydlig som möjligt: fastän vi inte nu ansöker om medlemskap i Nato är det bra för Finlands säkerhet att hålla dörren öppen.Läs talet

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/utrikesminister-timo-soinis-tal-vid-ambassadorsmotet-formin-finland-fi/
RSS

Joe Biden varnar Sverige för ny rysk gasledning, europaportalen.se

Den amerikanska vicepresidenten Joe Biden säger att Nordsteam 2 är en fundamentalt dålig affär för Europa.

Statsminister Stefan Löfven var betydligt kortare i sin kommentar om Nordstream 2 som likt den första ryska gasledningen är planerad att till betydande delar byggas inom svensk ekonomisk zon i Östersjön. Ryssland väntas lämna in en tillståndsansökan till Sverige senare i höst.

– Vi måste försäkra oss att Europeiska unionen och dess medlemsstaters intressen är skyddande i legal, säkerhetsmässig och i politisk mening, sade statsminister Stefan Löfven (S).Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/joe-biden-varnar-sverige-for-ny-rysk-gasledning-europaportalen-se/
RSS

USA berömmer Sverige och varnar för gasledning, svenska.yle.fi

Den amerikanska vice presidenten berömmer Sverige för gott ledarskap i den internationella flyktingdebatten under sitt besök i Stockholm. Den amerikanska vice presidenten Joe Biden besöker Stockholm som en sista etapp i Europa, efter flera officiella besök i Turkiet och de baltiska länderna.

En orsak till att han har valt att besöka Sverige är det kommande toppmöte om flyktingkrisen i New York i september, som USA och Sverige står värdar för tillsammans…

Efter att ha öst beröm över Sverige för att hålla fanan högt då det gäller både jämställdhet och mänskliga rättigheter, varnade Biden för att Europa kan bli alltför beroende av rysk energiförsörjning. Det här temat var också föremål för diskussion mellan Biden och Löfven. Det handlar i praktiken om hur EU ska ställa sig till bygget av gasledningen Nord Stream 2.

Det är ett jättelikt gasledningsprojekt som Ryssland planerar att bygga intill Nord Stream 1, som löper genom hela Östersjön till Tyskland. Biden sade att man egentligen inte borde blanda sig i någon annans beslut, men tillade:

– Det är en dålig ”deal” för Europa.

Biden sade att Ryssland ska ha en del av den europeiska energimarknaden, men att den ska vara ”mångsidig och konkurrenskraftig”.

Det är EU-kommissionen som ska fatta beslut om Nord Stream 2, men frågan väcker redan debatt i både Danmark och Sverige. Flera politiker och experter har oroat sig över projektet som sammanfaller med det skärpta säkerhetsläget i Östersjön. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/usa-berommer-sverige-och-varnar-for-gasledning-svenska-yle-fi/
RSS

Joe Biden träffade svenska regeringen, Expressen

– Jag föreslår inte att Sverige ska gå med i Nato. Det är Sveriges sak, sa Biden men framföll flera Natoinsatser i Östersjön och upprepade löftet från besöket i Lettland:

– Vi anser inte att gränser kan kränkas, sade han och beskrev den ”heliga förpliktelse” som Natoländerna har att försvara varandra, sa Biden och betonade partnerskapet mellan Nato och Sverige.

– Ingen ska kunna missförstå, varken herr Putin eller någon annan, att detta är okränkbart territorium. Punkt. Punkt. Punkt.Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/joe-biden-traffade-svenska-regeringen-expressen/
RSS

LT svarar ÖP:s ledarsida: Vem är Oksanen vilseledd av?

Patrik Oksanen anklagar mig i en ledare i ÖP den 24 augusti för att vilseleda LT:s läsare.

De som inte läser båda tidningarna behöver en liten bakgrund: Den 16 augustiskrev jag om den säkerhetspolitiska debatten i Sverige. Min poäng var i korthet att det numera inte går att både fördöma Rysslands aggressiva utrikespolitikoch försöka förstå varför Ryssland känner sig trängda av Natos utvidgning i öst, utan att bli anklagad för att gå Putins ärenden.

Det finns ingen ursäkt för Rysslands militära provokationer, annekteringen av Krim, förtrycket av homosexuella, intellektuella och medier. Men jag är inte ensam om uppfattningen att även Nato har del i att spänningen just nu ökar i norra Europa. Läs  artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/lt-svarar-ops-ledarsida-vem-ar-oksanen-vilseledd-av/
RSS

Konsten att inte fråga folket, abounderrattelser.fi

Då det under våren och försommaren framgick att Sverige håller på och gör upp egna militär- och försvarsavtal med USA, hickade vår Natodiskussion till.
Samtidigt som vi inte kommer längre i vår Natodebatt än till dörren som ska stå på glänt, insåg de flesta att det nu finns en reell risk för att Sverige kan gå sin egen försvarspolitiska väg.

Om Sverige slinker in i ett militärsamarbete med USA, och/eller in i Nato – utan att fråga om vi vill hänga med – skulle vi landa i ett läge där ensam inte längre vore så stark som ensam håller på och inbillar sig.
Den fråga som försiktigt ställdes av några få efter att Sverige berättat om sitt nya försvarspolitiska projekt var varför Finland inte är intresserat av att göra likande avtal med USA. Vi är trots allt Natopartner så det förslår.

Och nu är det just sådana avtal vi tycks göra upp.Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/konsten-att-inte-fraga-folket-abounderrattelser-fi/
RSS

Avvisa det moderata utspelet

Det är en oerhört belastande artikel som de bägge moderata riksdagsledamöter Karin Enström och Hans Wallmark har skrivit inför den amerikanske vicepresidentens Joe Bidens besök i Sverige inom kort. De insisterar på att Sveriges bedömning av den ryska gasledningen genom Östersjön ska böja sig för vad USA:s regering anser i detta fråga – Förenta staterna som inte ens är en Östersjömakt!

Givetvis måste den svenska regeringen avgöra alldeles på egen hand hur den ser på detta redan beslutade projekt. Förbättrade ekonomiska förbindelser mellan länder, såsom handel, brukar anses ha en spänningsdämpande effekt, och frågan är varför Sverige i ett redan spänt läge skulle vilja öka anledningarna till konflikt med en av sina grannar, Ryssland. Det moderata utspelet bör bestämt avvisas.

Om det finns sakligt motiverade skäl att stoppa projektet, måste naturligtvis Sverige kunna verka för detta. Men det får inte ske på lydstatsbasis.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/avvisa-det-moderata-utspelet/
RSS

Presidenten försvarar sitt agerande gällande ryska plan och transpondrar – ”det var förnuftsbaserat”, svenska.yle.fi

Republikens president Sauli Niinistö fortsätter att försvara sitt agerande gällande säkerheten kring Östersjön. I ett tal inför landets ambassadörskår beklagade han sig också över att EU verkar ha ”kört fast”.

Niinistö, som har kritiserats för utrikes- och säkerhetspolitikisk soloåkning gällande Östersjösäkerheten, tog tillfället i akt för att försvara sitt agerande också under ambassadörsdagarna.

I sitt tal sade Niinistö att det krävs aktiv stabiliseringspolitik för att garantera grundpelarna för Finlands säkerhetsläge.

– Pelarna för vårt säkerhetsläge hålls inte starka av sig själva, utan kräver kontinuerlig omsorg, en aktiv stabiliseringspolitik. Att stå sysslolös och följa med händelserna utifrån är inte i Finlands intresse, sade Niinistö inför landets ambassadörer. Läs artikel

Kommentar: vi har på den här sajten  lagt ut presidentens tal  där han understryker att den finska säkerhetspolitiska linjen ligger fast

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/presidenten-forsvarar-sitt-agerande-gallande-ryska-plan-och-transpondrar-det-var-fornuftsbaserat-svenska-yle-fi/
RSS

Tyskland överväger att återinföra obligatorisk värnplikt, svenska.yle.fi

Det tyska inrikesministeriet kommer att föreslå att den obligatoriska värnplikten, som slopades 2011, återinförs. Det skriver Deutche Welle.

Ett hemligt utkast går till omröstning imorgon, skriver DW. Tyskland har diskuterat nya säkerhetsstrategier efter den senaste tidens terrorattacker och Ryssland annektering av Krim-halvön.

Den obligatoriska värnplikten slopades 2011 efter 55 år, eftersom regeringen ansåg att det inte fanns ett behov för den. Värnplikten finns ändå inskriven i landets grundlag, och den kan därför relativt lätt återinföras vid behov.

Förslaget behandlar också behovet av den infrastruktur som behövs ifall värnplikten återinförs. Det handlar bl.a. om att bygga militärförläggningar för att inkvartera de värnpliktiga.Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/tyskland-overvager-att-aterinfora-obligatorisk-varnplikt-svenska-yle-fi/
RSS

Sipilä: Nej till sänkta löner, svenska.yle.fi

…Riksdagsgruppens ordförande Antti Kaikkonen talade långt och länge om den ekonomiska situationen och budgetförhandlingarna…

Om någon har hoppats på besked från Centern om inställningen till ett möjligt medlemskap i militäralliansen Nato så bjöd Kaikkonen på klara riktlinjer.

Enligt Kaikkonen har Finlands utrikespolitik länge baserat sig på militär alliansfrihet.

-Centerns riksdagsgrupp anser att den här linjen – som vi gemensamt kommit överens om och som fungerar – är klok att följa också i framtiden. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/sipila-nej-till-sankta-loner/
RSS