Ett folk i vapen, Anders Ehnmark, Tidningen Hemvärnet

Författaren Anders Ehnmark var hemvärnsman. Han skrev ett bidrag till Tidningen Hemvärnet nr 2 2010 när man firade att det hade gått 70 år sedan organisationen bildades:
 
Hemvärnets särskilda stämning är denna. Det är inte ett vapenslag utan en förtätning av medborgarsamhället för vissa försvarsuppgifter. Det kan gälla storm, hagel, dumhet eller andra hot. Hemvärnet förbereder sig på alla kriser. En gång fick man lära sig hur fienden kommer dinglande i fallskärm och att man inte ska skjuta förrän han landat. En motståndsrörelse i vardande, minns jag att många tyckte efter kriget. Ett folk i vapen, sa man också. Det går tillbaka på ett ord av Verner von Heidenstam: ”Väl var han konungen, men framför honom stod konungens herre: ett folk i vapen.” Läs tidningen
Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/ett-folk-i-vapen-anders-ehnmark-tidningen-hemvarnet/
RSS

Stort eller litet steg? Anders Björnsson

“Ett litet steg för Nato, ett stort steg för Sverige.” Så har veckans beslut i Sveriges riksdag om det så kallade värdlandsavtalet karakteriserats av anhängare till svenskt Nato-medlemskap. Symbolvärdet är enormt, och riksdagsbeslutet firas där som en seger.

Officiellt ljuder andra tongångar. Såväl förre utrikesministern Carl Bildt som försvarsminister Peter Hultqvist har bedyrat att avtalet inte gäller annat än teknikaliteter. Det samma gör nu förutvarande försvarsministern Björn von Sydow och ledamoten i riksdagens försvarsutskott Alexandra Völker i en kommentarartikel efter beslutet på den socialdemokratiska sajten Dagens Arena

De tonar den avtalets faktiska innebörd och håller sig till formalia. De skriver:

”Inför varje militärövning i Sverige sker det ett omfattande juridiskt förarbete. Det är ett förarbete som reglerar frågor om exempelvis försäkringar, tullar, skyddsobjekt, straff och skatter för samarbetspartners från andra länder. För att förenkla och effektivisera denna process måste vi få ett juridiskt avtal på plats och det är precis det som värdlandsstödsavtalet med Nato syftar till.”

Om man ska försöka dekonstruera denna politikerprosa, är väl tanken därbakom att det ska gå snabbare och smidigare att öva militärt än vad som kan ske idag.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/stort-eller-litet-steg-anders-bjornsson/
RSS

Saml: Natomedlemskap under de närmaste åren, svenska.yle.fi

Samlingspartiets partistyrelse anser att Finland borde ansöka om medlemskap i Nato under de närmaste åren. Försvarsutskottets ordförande Ilkka Kanerva, som ligger bakom formuleringen, betonar att ställningstagandet inte innehåller någon mer exakt tidsangivelse.

– Jag ser inget nytt idet här. Här sägs inte att det ska göras här och nu, säger Kanerva…

– Samlingspartiet håller på att lösgöra sig från den kontinuerliga linjen i utrikespolitiken, säger ordföranden för SDP:s riksdagsgrupp, Antti Lindtman.

– Finlands utrikespolitik har baserats på att Finland och Sverige hålls utanför militärallianserna. Den linjen ökar stabiliteten inom området, säger Lindtman.

Han undrar varför inte Samlingspartiet stöder en president som kommer från de egna leden. Lindtman anser att det är märkligt att det under osäkra tider kommer motstridiga budskap från Finland. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/saml-natomedlemskap-under-de-narmaste-aren-svenska-yle-fi/
RSS

Värdlandsavtalet, Joakim Larsson , Lantvärnet

Vad var det egentligen som hände under voteringen om värdlandsavtalet igår? Det var en oklar omröstning med en rätt märkligt upplagd propositionsordning. Jag tänkte att jag skulle gå in lite närmare på vad det var som hände, men först två enkla klargöranden.

  1. Sverigedemokraterna röstade för att avslå värdlandsavtalet och alla dess förändringar i sin helhet.
  2. Det fanns inget förslag som gick ut på att skjuta upp hela värdlandsavtalet. Det förslag som fanns handlade om att skjuta upp en av lagförändringarna.

Det är inte  alltid lätt för en lekman att hänga med i svängarna när riksdagen röstar. Varje beslut delas upp i flera delbeslut och ibland finns det flera olika alternativ som är nästan identiska. Läs blogginlägget

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/vardlandsavtalet-joakim-larsson-lantvarnet/
RSS

Därför avstod jag att rösta vid dagens votering om värdlandsavtalet, Björn Söder (SD)

…Jag anser att det är en plikt för alla Sverigevänner, som värnar Sverige och svenska folket, att gripa efter varje halmstrå för att motsätta sig ratificering och fördröja avtalet och därmed vinna ytterligare tid för den interna oppositionen som finns inom S och MP att påverka. Det är inte att obstruera. Det är att ta ansvar. För den som är insatt i vad värdlandsavtalet betyder i realiteten och vad det kan leda till är det en självklarhet.

…Genom att rösta för vilandeförklaring hade man gjort allt man kunnat och kunnat stå rakryggad den dag då det säkerhetspolitiska läget för Sverige eventuellt försämras. För det är jag övertygad om att avtalet kommer att leda till.

Jag vädjade till gruppens ledamöter vid tisdagens gruppmöte att ta ställning för vilandeförklaringen. Riksdagsgruppen valde dock att inte ställa sig bakom detta då man ansåg att det juridiska underlaget för vilandeförklaring inte var tillräckligt. Detta ställningstagande beklagar jag. Då vi i gruppen har en praxis att inte rösta mot de rekommendationer, som gruppen genom majoritetsbeslut fattat, till hur ledamöterna bör rösta valde jag att avstå från att delta vid dagens votering. Läs blogginlägget

.

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/darfor-avstod-jag-att-rosta-vid-dagens-votering-om-vardlandsavtalet-bjorn-soder-sd/
RSS

Janerik Larsson: Het finländsk Nato-debatt, Svenska Dagbladet

Jag läser varje dag nätversionen av finländska Hufvudstadsbladet precis som jag dagligen kollar danska och norska tidningar på samma sätt. Samhällsdebatten i Norden är intressant och viktig, även om våra grannländers medier är bättre på att följa svenska skeenden än vi på att följa deras.

I Hufvudstadsbladet pågår nu en het debatt på insändarplats om Svenska Folkpartiets förslag att i ett nytt partiprogram skriva in målsättningen finländskt Nato-medlemskap.

En upprörd skribent drog igång debatten i förra veckan.

Han skrev bl a:

Jag undrar om partiapparatens ”natoister” förstår vad det är frågan om. Det är självklart att ett Natomedlemskap inte skulle vara bra för Ryssland, tvärtemot vad Carl Haglund nyligen slängde fram (HBL 29.4). Att Finland frivilligt skulle ta åt sig bördan av gränsland mellan två olika militära läger låter fullkomligt vridet.Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/janerik-larsson-het-finlandsk-nato-debatt-svenska-dagbladet/
RSS

Nu startar Våreld 16, forsvarsmakten.se

Våreld är en övning som genomförs för att träna de ingående förbanden på att tillsammans lösa uppgifter och bidra till ökad förmåga av Sveriges försvar. Det är cirka 1 500 deltagare från 11 olika förband som ingår i övningen. Med start 24 maj pågår övningen fram till måndag 30 maj.

Ett av de större övningsmomenten kommer att genomföras inne i centrala Skövde. Bataljonen med cirka 1 000 personer och 300 fordon kommer få i uppgift att anfalla genom staden för att nå garnisonsområdet där de ska öva strid i bebyggelse.

– Det är viktigt för oss att kunna öva i den typen av infrastruktur som det innebär att vara inne i Skövde. Vi ska kunna lösa uppgifter där om det skulle behövas och dessa måste vi ha övat i rätt miljö, säger Mattias Brehag som är övningsledare för Våreld. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/nu-startar-vareld-16-forsvarsmakten-se/
RSS

MSB ska förhandla samarbetsavtal med Natos Stratcomcenter i Riga, regeringen.se

I dag fattade regeringen beslut om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas att förhandla samarbetsavtal med Natos centrum för strategisk kommunikation i Riga. MSB kommer senast den 30 juni att redovisa resultat av förhandlingarna…

I inriktningspropositionen anges att det försämrade omvärldsläget aktualiserar behovet av ett psykologiskt försvar anpassat efter dagens förhållanden. Ett samarbete med centret möjliggör för regeringen att uppfylla regeringens försvars- och säkerhetspolitiska prioriteringar. Läs beslutet

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/msb-ska-forhandla-samarbetsavtal-med-natos-stratcomcenter-i-riga-regeringen-se/
RSS

Vad betyder Europa för USA? Theo Sommer i Die Zeit

Både Barack Obama och hans möjliga efterträdare i Vita huset Donald Trump är överens på en punkt: att européerna betalar för litet för sin egen säkerhet och för sitt eget försvar. De är enligt dem free-riders. Den observationen görs av den tyske liberale publicisten Theo Sommer i en krönika i Die Zeit.

Sommer hänvisar till ett uttalande av Obama i Hannover nyligen: ”För att vara ärlig, européerna är ofta alldeles för självbelåtna när det handlar om deras egen säkerhet.” Trump går längre: han anser Nato vara ”obsolet”. Alliansen måste enligt honom omstruktureras: om Förenta staternas förbundna inte betalar vad det kostar, ”måste USA vara redo att låta dessa länder försvara sig själva”.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/vad-betyder-europa-for-usa-theo-sommer-i-die-zeit/
RSS

Nato-debatten är inte så enkel, Jesper Bengtsson , Tiden

…Den stora fördelen om vi väljer att stanna utanför Nato är exakt densamma som motiverat alliansfriheten under alla dessa år. Vi riskerar inte lika enkelt att dras in i en konflikt som vi inte själva är en del av. Vi har på ett tydligare sätt det slutliga avgörandet i våra egna händer, även om man aldrig kan utesluta att vi ändå mot vår vilja skulle dras in i exempelvis en väpnad aggression i vårt närområde.

Det andra tunga argumentet är USA:s dominans. Under Barack Obama hade ett Nato-medlemskap ställt Sverige inför ganska få svåraöverväganden, men med Trump som president, om det nu gud förbjude skulle bli så, hamnar Nato i ett svårare läge. Mycket svårare…

Det tredje argumentet, något mer komplicerat, är att de säkerhetspolitiska spänningarna skulle öka i vår del av världen om både Sverige och Finland skulle bli medlemmar, och alla utgår ifrån att det i så fall kommer att ske samtidigt. Det är inte på något sätt rimligt att låta Putins eventuella ilska över att få två nya Nato-länder nära sitt lands gräns styra vårt beslut. Sverige måste föra en självständig säkerhetspolitik. Men det vore direkt korkat att inte kalkylera med de säkerhetspolitiska konsekvenserna av ett säkerhetspolitiskt beslut. Läs artikel

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/nato-debatten-ar-inte-sa-enkel-jesper-bengtsson-tiden/
RSS

Tal av Peter Hultqvist: Warsaw Nato Summit – How to face new challenges in Europe and the Baltic sea region? regeringen.se

…The changing security environment has prompted steps toward enhanced political dialogue and practical cooperation between NATO, Finland and Sweden. For example, we have proposed a bill to the parliament on Host Nation Support, an administrative yet important agreement which will make it easier for us to exercise together and to prepare for giving and receiving military help in a crisis situation. We want to have the same position as Finland in this regard.

In our partnership, we now focus on:

First, continued political dialogue on shared security challenges is essential in our cooperation with NATO. Looking towards the Warsaw Summit, we see a need to discuss mutually relevant issues regarding common security threats. Focus should be on substance, not on formats. From our perspective, the Baltic Sea security is a given topic also at the Summit.Läs talet

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/tal-av-peter-hultqvist-warsaw-nato-summit-how-to-face-new-challenges-in-europe-and-the-baltic-sea-region-regeringen-se/
RSS

Ytterligare ett steg mot Nato – men alliansfriheten kvar

Onsdagen den 25 maj röstade riksdagen för värdlandsavtalet med 254 för och 40 emot. Det var en klar majoritet för, men en icke obetydlig minoritet röstade mot.
Röstsiffrorna speglar inte hela den opposition som finns i riksdagen mot avtalet. Fler miljöpartister än de fyra som röstade nej skulle säkert helst ha önskat att avtalet ej antogs men följde partilinjen.
Bland socialdemokraterna kan man också räkna med att det fanns en tyst opinion, men här är partidisciplinen ännu hårdare. De tre största partidistrikten, Stockholm, Göteborg och Skåne, hade avvisat eller krävt ett uppskjutande av värdlandsavtalet.
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet röstade mot avtalet.
Regeringen har varit ovillig att utveckla alliansfrihetens förtjänster. Försvarsminister Peter Hultqvist refererade under riksdagsdebatten om värdlandsavtalet till i Finland, där man har varit tydligare med att motivera alliansfriheten och pekat på de negativa konsekvenser för landets säkerhet som ett Nato-medlemskap skulle innebära. Själv ville han dock inte gå in på eventuella problem med Nato-närmandet utan hänvisade till en sittande utredning om säkerhetspolitiken. När regeringen duckar om motiven för alliansfriheten, växer farhågorna för att värdlandsavtalet och närmandet till Nato inte har någon bortre gräns.

Läs mer

Facebook
Twitter
Google+
http://www.alliansfriheten.se/ytterligare-ett-steg-mot-nato-men-alliansfriheten-kvar/
RSS