Wien har blivit diplomatins första försvarslinje, regeringen.se

[…] – För svensk del handlar det om vår nationella säkerhet. Den vilar på den europeiska säkerhetsordningen, och vi, som litet och militärt alliansfritt land, måste stå fast vid principerna och åtagandena. Vi står vid frontlinjen här, säger Ulrika Funered, ambassadör och chef för Sveriges OSSE-delegation i Wien. […]

För svensk del handlar det om vår nationella säkerhet. Den vilar på ett internationellt regelverk som även inkluderar den europeiska säkerhetsordningen. Och som ett militärt alliansfritt land måste vi stå fast vid det internationella regelverket, principer och åtaganden.

– Sverige uppfattas som väldigt konsekventa och principfasta. Vi är en tydlig röst för att hålla fast vid en regelbaserad världsordning, principer och åtaganden. Det här kan uppfattas som att vi är Rysslandsfientliga, men ideligen förklarar vi att det inte handlar om det. Det handlar om våra nationella säkerhetspolitiska intressen, säger Ulrika Funered. Läs pressmeddelande