Om krisen eller kriget kommer – vilka är hotbilderna? folkochforsvar.se

Johan Wiktorin, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien

[…] Det militära hotet är alltjämt det farligaste för Sverige, det är det som de samlade försvarsansträngningarna ska avhålla från. Den ryska upprustningen som påbörjades efter Georgienkriget har i stort följt sin uppgjorda plan. Ryssland har nu bevisligen kapacitet att genomföra två mindre expeditionära operationer parallellt som i Syrien och Ukraina. Ökad underrättelseinhämtning pågår också i närområdet av både Ryssland och våra Nato-partners.

De mest sannolika hoten är redan realiserade i form av olika slags påverkansoperationer. Debatten handlar ofta om desinformation, där ett skevt urval av fakta blandas med felaktiga påståenden som sedan förstärks av medgörliga människor och programmerade konton på sociala medier, så kallade botar. Denna desinformation syftar till att polarisera och dränera energi i det offentliga samtalet. […]

Så ser den nygamla hotbilden ut. Naturen är densamma, en fientlig intention och målmedvetet uppbyggande av kapacitet för att kunna realisera den politiska viljan. Karaktären har däremot förändrats genom internets framväxt och erövrandet av rymden. För att överleva som en småstat i skärningen av stormakternas intressen gäller det att vässa sinnen och svärd, fördjupa samarbeten med likasinnade och slå vakt om folkrätten. Det startar med ett medvetande. Läs artikel