Håll USA/Nato borta från svenskt territorium! sla.se

Per Blomquist

Gunnar Hökmark (M) framför 19/10 att Sverige inte kan möta ”de hot Sverige står inför idag” ensamt. Det har Sverige aldrig kunnat i modern tid. Likväl hävdar GH och tidigare försvarsministern att svensk anfallsinsats på Nordkalotten har positiv effekt på svenskt försvar. Militärstrategiskt fel! Sverige försvarar inte ens sitt markterritorium.

”Hur länge ska vi medborgare behöva delta i detta okunniga och/eller falska spel som några få ledande politiker och militärer har dragit Sverige in i?” frågade jag på goda grunder (24/10). Spel? Ja, en synnerligen oklar solidaritetsförklaring till grund för anfallsstrid mot främmande makt! […]

Hergus Palmquist åberopar generalmajor Karlis Neretnieks och överste Bo Hugemark, ledamöter ur Kungl. Krigsvetenskapsakademien, för anslutning till Nato. De skriver i debattboken Till bröders hjälp hur Sverige ska anfalla över Östersjön mot Baltikum, där balter och ryssar har kommit i konflikt med varandra. Sveriges offensiv sker, eftersom USA/Nato antas vara sena. Helt orealistiskt!

Vad som är mest krigiskt av småstaten Sverige – orealistisk övning på Nordkalotten eller anfall över Östersjön – får läsarna att avgöra.

Läs artikel