Widman: Gott men blandat från Försvarsberedningen, svd.se

Försvarsberedningen har en rad goda förslag för återuppbyggnaden av civilförsvaret och totalförsvaret. Beredningen betonar vikten av att bygga samarbeta med andra, men de rödgröna inte beredda att öppna för medlemskap i Nato. Det är illa att inrikespolitisk ångest tillåts styra, skriver Allan Widman, ordförande i försvarsutskottet (L).

Försvarsberedningens förslag beträffande återuppbyggnaden av civilt försvar och ett sammanhållet totalförsvar är i stort goda.

 Att föra MSB och det civila försvaret tillbaka till försvarsdepartementet är en självklarhet och en nödvändig förutsättning för att hålla militärt och civilt svar samordnat. Läs artikel