Ledare: Dags att förbereda sig. Om krisen eller kriget kommer, Sydsvenskan

Ett väpnat angrepp kan inte uteslutas, inte heller att ”militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige”.
Det slår Försvarsberedningen fast i den rapport om totalförsvaret och det civila försvaret som på onsdagen överlämnades till försvarsminister Peter Hultqvist (S).
Ännu en nota för år av felbedömningar och önsketänkande beträffande den försvars- och säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde ska betalas.
När det gäller civilförsvaret handlar det i kronor och ören räknat om ytterligare cirka 4,2 miljarder kronor per år i slutet av den period rapporten omfattar, 2021–2025.
Beredningens ordförande Björn von Sydow (S) beskriver förslagen i rapporten som en ”samhällsreform”.
Det är närmast en försiktig formulering.
Svenskarna förväntas bli preppers, alltid redo ifall krisen eller i värsta fall kriget skulle komma. Alla hushåll bör enligt beredningen ha beredskap för att klara ”sin egen försörjning och omsorg” under en veckas tid – mat och vatten med mera. Och ta reda på var närmaste skyddsrum ligger. Om det finns något. Läs ledaren