Wallström: Ett starkt EU ökar Sveriges trygghet,svd.se

EU måste fokusera på tre områden där säkerhetspolitiken behöver utvecklas. Det skriver utrikesminister Margot Wallström (S) på Europadagen.[…]

För det andra, måste såväl vårt samarbete inom Pesco som med andra stärkas. För Sverige var det viktigt att redan från början vara en del av det permanenta strukturerade försvarssamarbetet, Pesco. Vi framhöll att Europa måste ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Och vi lyfte samtidigt fram vikten av att stärka EU som säkerhetspolitisk aktör – med EU:s globala strategi som kompass. Vår ambition är att Sverige ska bidra konstruktivt till detta samarbete, både vad gäller våra åtaganden i Pesco och även i de projekt vi valt att delta i. Pesco måste på sås sätt bidra till att öka förmågan hos medlemsstater att gemensamt genomföra militära krishanteringsinsatser. Läs artikel