Vrida gasvapnet ur Putins händer

Svenska Dagbladets försvarsreporter Jonas Gummesson skrev 14 november angående besöket i Stockholm av Ukrainas president Petro Pososjenko:

”Var den tillträdande Trumpadministrationen står i gasfrågan går inte att veta ännu.

Men president Porosjenko skulle säkert uppskatta om S-MP-regeringen bidrog till Ukrainas bästa också genom att vrida gasvapnet ur Putins händer inför eventuella uppgörelser med Trump. Det förutsätter då ett skärpt svenskt agerande mot Nord Stream 2.”

Först behöver man åter klarlägga för Gummesson att Sverige inte kan stoppa gasledningen på några lagliga grunder. Folkrätten lägger inget hinder i vägen för Nord Stream, vilket har understrukits också av den svenska regeringen.

– Det är andra spelare här som har en avgörande roll i hur det ska gå med det här projektet. Vi kan ju skrika högt och ge intryck av att vi kan stoppa det, men det är inte vi som ensamma kan säga nej, sade utrikesminister Margot Wallström (S), vid en interpellationsdebatt i riksdagen om Nord Streams gasledning.

För att stoppa gasledningen behövs således ett brett stöd för detta av länderna i EU – och då först och främst av dem som kommer att dra nytta av gasen, vilket borde vara Tyskland och vissa andra.

Nu finns inga tecken på att ett sådant ställningstagande kommer från EU:s sida, och USA under Trump lär inte vara berett att sätta hårt mot hårt i den här frågan.

 Det vet också Gummesson som istället anger ett enskilt svenskt soloagerande som alternativet. Sverige skall vrida gasvapnet ur Putins händer, heter det. Då det inte går genom att anföra folkrättsliga skäl, är frågan vad Sverige skall ta till. Ett stopp för Ryssland att använda hamnen i Slite är tveksamt då tillståndet är en kommunal fråga. Ryssland kan också klara sig utan Slite hamn, eftersom det går att lägga ut ledningen från depåfartyg ute till havs. Återstår bara rent våld.

Den sortens tokerier som Gummesson för fram kan förstås ignoreras, men helt ofarliga är de inte. Både inom och utom Sverige kan man få för sig att vi kan slå in på en farlig aktivistisk politik.