Klart för fördjupat försvarssamarbete inom EU, försvarsminister Peter Hultqvist, Sveriges Radio

EU:s försvarsministrar gav i dag klartecken till att arbeta vidare med ett fördjupat försvarssamarbete inom EU, bland annat handlar det att införa ett samordningskontor för internationella insatser.

Däremot är det inte klart hur djupgående samarbetet kan komma att bli eftersom inget är helt bestämt ännu.

– Vi har ställt oss bakom ett gemensamt dokument som handlar om hur ska arbeta vidare med vad vi kan kalla europeisk förmåga. Det kan handlar om att gå in i olika typer av krissituationer. Det kan handla om stöd till de militära missioner vi har i till exempel Afrika, hur planeringsfunktioner och stabsfunktioner kommer att se ut. Det kan också handla om hur vi hanterar cyberhot och hybridhot, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S). Läs artikel