Voldsom økning i Nordflåtens aktivitet, aldrimer.no

Russland økte øvingsaktiviteten betydelig i 2017. Nordflåten gjennomførte blant annet 213 øvelser med fokus på utskytninger av missiler, og økte aktiviteten i nordområdene med over tretti prosent i forhold til året før. Dette – sammen med kinesisk opprustning, og lavt tempo i USAs oppgradering av sin flåte, bekymrer forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen…

En fersk oppsummering av aktivitetsnivået fra russisk side bekrefter dette. Det russiske nyhetsbyrået TASS opplyser at den russiske nordlåten i 2017 gjennomførte cirka 4.700 aktiviteter der man trente på stridsevnen – der man ved drøyt halvparten av disse gjennomførte øvelser med praktisk bruk av våpen.

Videre opplyses det at av disse ble det gjennomført 213 øvelser med fokus på utskyting av missiler, hvor to av øvelsene involverte trening på utskyting av ballistiske, interkontinentale missiler fra ubåtene «Yury Dolgoruky» og «Bryansk». Läs artikel