Ruster opp mot Russland, klassekampen.no

I 2018 skal USA bruke nesten 40 milliarder norske kroner på å avskrekke Russland. Norge spiller en stadig større rolle i planene.

Det amerikanske marinekorpset skal kjøpe inn 2648 nye par ski, for til sammen over 100 millioner norske kroner. Skiene skal blant annet brukes til vintertrening i Norge.

Det er det amerikanske nettstedet Military.com som melder om utstyrskjøpet. Nettstedet siterer marinekorpsets øverstkommanderende Robert Neller, som sier at vintertrening er avgjørende for å møte det han mener er trusselen fra Russland. Treningen er del av en større amerikansk plan for å ruste opp i Europa. Norge spiller en liten, men stadig større rolle i den amerikanske opprustingen.  …

Før jul i fjor meldte TV2 at det amerikanske luftvåpenet planlegger å bygge ut hangarer og oppstillingsplass for fire kampfly på Rygge i Østfold. Flybasen er en av en rekke prosjekter som USAs luftvåpen skal gjennomføre rundt om i Europa i 2018. Rygge skal bygges ut for omtrent 90 millioner norske kroner, mens utbyggingene rundt om i Europa har et totalt budsjett på omkring 1,6 milliarder kroner.

Den amerikanske riksrevisjonen understreker i rapporten som ble offentliggjort i desember, at utbyggingene er «varige». For Norges del er det likevel USAs marine og marinekorps som blir viktigst. Läs artikel