Vil sende 800 flere soldater til Norge, aldrimer.no

Storbritannia ønsker å trappe opp sin militære tilstedeværelse i nordområdene som et skremmeskudd mot Russland, sier forsvarsminister Gavin Williamson. […]

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) avviser at det er snakk om å etablere en egen base i Nord-Norge for britene. Ifølge ministeren dreier dette seg om en oppfølging av gjeldende langtidsplan der øving og trening med allierte flyttes fra Åsegarden leir og samlokaliseres med norske avdelinger i Indre Troms.

– Vi har i mange år hatt et betydelig antall britiske soldater som driver vintertrening i Norge, og antallet har variert mellom rundt 600 til 1.100. 2018 har vært et år med unormalt lavt antall, og britene ønsker nå å justere antallet som får trening under vinterforhold i Norge. Økt alliert øving og trening i Norge med nære allierte, inkludert britene, er i tråd med ambisjonen i gjeldende langtidsplan, sier Bakke-Jensen (H) til NTB. Läs artikel

Läs också tidigare artikel om baser för främmande trupper i Norge.