Vi trenger en ny og selvstendig utenrikspolitikk, Audun Lysbakken, partileder i SV, Verdens Gang

Vi ønsker en utenrikspolitikk hvor fred og avspenning er målet, fremfor å alltid gjøre det USA vil…

Regjeringen sender norske soldater til den amerikanske koalisjonen i Irak og Syria, selv om Norge hadde vært mer tjent med å styrke vår humanitære innsats og bidra til en politisk løsning. Regjeringen bruker 270 milliarder på jagerfly og bygger et forsvar rettet inn mot å krige i utlandet, heller enn å forsvare Norge. Regjeringen stemmer ned forslag om å stoppe våpeneksport til undertrykkende diktaturer som Saudi-Arabia…

På kort sikt vil en selvstendig utenrikspolitikk innebære en hel del konkrete tiltak vi kan gjennomføre umiddelbart. Blant annet:

Å trekke norske styrker ut av den USA-ledede operasjonen i Syria og Irak.

• Å delta i forhandlinger om et atomvåpenforbud som en ny meningsmåling viser at et stort flertall av den norske befolkningen ønsker.

• Å sende de amerikanske soldatene på Værnes hjem.

• Å si nei til norsk deltagelse i NATOs rakketskjold.

På lengre sikt må vi også se etter alternativer til USA i sikkerhetspolitikken og tenke nytt i vår nasjonale forsvarspolitikk. Langtidsplanen for forsvaret legger opp til et forsvar fokusert mot å tjene NATO, og å krige i utlandet. Jeg mener vi heller må tørre å kutte ned i antall kampfly og omprioritere pengene til vårt eget nasjonale forsvar, til beredskap og tilstedeværelse i Nord-Norge. Og så må vi utvikle det nordiske forsvarssamarbeidet. Når USAs sikkerhetsgarantier blir mer usikre, burde vi knytte oss nærmere til Norden, som er våre nærmeste allierte, både geografisk og verdimessig…

Thorvald Stoltenberg laget en konkret plan for økt nordisk forsvarssamarbeid i 2009. Denne bør følges opp. Det nordiske forsvarssamarbeidet fremheves av sikkerhetseksperter i de nordiske land som en seriøs mulighet. Og samlet sett har Norden faktisk militær slagkraft. De nordiske landene har til sammen et større flyvåpen en Storbritannia, mer tanks enn Frankrike og tre ganger så mye artilleri som noe annet europeisk land. Läs artikel

Anm: Audun Lysbakken  är sedan 2012 ordförande i SV, Sosialistisk Venstreparti, en efterföljare till Sosialistisk Folkeparti, som grundades i början av 1960-talet. Han ingick under några år som minister i Jens Stoltenbergs regering och sitter på Stortinget.