Ilkka Kanerva föreslår obligatorisk samhällstjänst för kvinnor – “kvinnor vill vara med och bära ansvar”, svenska.yle.fi

Försvarsutskottets ordförande Ilkka Kanerva (Saml.) får stöd för sitt förslag om en allmän samhällstjänst för kvinnor. Enligt Kanerva behöver försvaret kvinnorna i kampen mot nya hot som hybridkrigföring och naturkatastrofer. Andra politiker talar om “fräscht initiativ” men hoppas på frivillighet…

– Min uppfattning är att också kvinnor vill vara med och bära fullt ansvar som medborgare för att Finland ska klara av krissituationer och konflikter.

Ilkka Kanerva, tidigare utrikesminister, försvarsutskottets ordförande och en grå eminens inom finländsk försvarspolitik säger att kvinnorna nu behövs för att hantera hybridkrigföring, stora olyckor och naturkatastrofer.

– Det kunde handla om en månads obligatorisk kurs för kvinnorna. Om alla skulle kallas till uppbåd kunde man se vad som passar för var och en…

Däremot är Vänsterförbundets mål knappast de samma som samlingspartisten Ilkka Kanervas. Medan han strävar efter fortsatt stark obligatorisk värnplikt, hoppas Vänsterförbundet på större frivillighet för alla, såväl kvinnor som män. Li Andersson talar för en beredskapsmodell där värnplikten skulle vara frivillig i fredstid och breddas vid kriser…

Thomas Blomqvist anser att ett första steg vore att kalla alla kvinnor till uppbåd. Det kunde enligt honom öka kvinnornas intresse för att göra värnplikt, vilket vore önskvärt. Att däremot utöka den nuvarande värnplikten till att gälla alla förhåller han sig kluvet till. Det kunde i praktiken leda till en mer selektiv värnplikt eftersom försvaret inte har behov av att utbilda hela årskurser av både kvinnor och män.

– Exempel från andra länder visar att en selektiv värnplikt försvagar den allmänna försvarsviljan och leder till ett försvar som snarare är professionellt än baserar sig på fri vilja. Det ska vi inte ha i Finland.

Även president Sauli Niinistö gav initiativet ett vagt stöd vid en presskonferens på onsdagseftermiddagen.

– Det känns som en naturlig utgångspunkt att alla finländare deltar. Jag vet att många kvinnor och flickor har en stark vilja att delta. I vilken form det ska ske och om det ska vara obligatoriskt är svåra frågor. Läs artikel