Inte i nationens intresse

General Vitalijus Vaikšnoras, Lettlands generalstabschef, förklarade vid ett besök i Storbritannien den 5–7 juli, i samband med ett möte med deltagande länder i den brittiskledda styrkan Joint Expeditionary Force (Jef), att han var glad att se hur styrkan tar form och växer. Jef  kommer att vara beredd att svara mot hot inte bara i Europa utan även ”woldwide”, sade han.

Vi har på den här sajten tidigare noterat att Jef är avsedd att kunna operera överallt i världen. Svenska regeringen har underlåtit att klargöra detta för den svenska allmänheten. Istället låter regeringen framtona bilden av Jef som ett slags kombination av hjälp till kustförsvar och humanitär insatsstyrka för sjöräddning.

Den brittiske förvarsministern Michael Fallon var också mån om att tona ned bilden av Jef som militär interventionsstyrka, då han den 30 juni i Stockholm var närvarande vid Finlands och Sveriges undertecknande av ländernas deltagande i Jef. Fallon talade sig varm om Jef för att rädda ”våra medborgare som hamnat i krissituationer (hot spots)” men förklarade även att Jef är berett att genomföra ”fler smärre militära uppdrag” (more minor military missions).

Vad som ligger i begreppet ”smärre militära uppdrag” förklarade han inte, men ordet ”fler” ger dock en viss fingervisning. Andra brittiska företrädare har pekat på kriget i Afghanistan för att antyda vilken typ av insats Jef som kan komma att engagera sig i.

Krig startar ofta just med vad som sägs vara små insatser. Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan 2002 skulle begränsas till att omfatta 45 man under högst 6 månader för att upprätthålla säkerheten i Kabul. Det blev inledningen till ett 16 år långt krig som fortsätter än idag. Sverige gick med i det Nato-ledda kriget i Libyen 2011 för att, som det framställdes, delta i en begränsad insats med Jas-plan i syfte att upprätta en flygförbudszon. Istället blev vi del i ett fullskalekrig som, i strid med FN:s säkerhetsrådsresolution, inriktades på att störta Muammar Khaddafi.

Det kan inte vara ett svenskt intresse att använda våra begränsade militära resurser till att delta i insatsstyrkor under utländskt befäl som Jef.