Veckans citat från ”Fakta och åsikter om Nato”

Professor Magnus Petersson, verksam vid institutet för Försvarsstudier i Norge, recenserade för en tid sedan boken Nato – för och emot med Karlis Neretnieks som redaktör. Recensionen publicerades i Kungl.Krigsvetenskapsakademins  Handlingar och Tidskrift Nr 2 2014 under rubriken ”Fakta” och åsikter om Nato. I recensionen konstaterar Petersson:

”En brist i Natoboken är emellertid den svaga forskningsanknytningen. I Neretnieks inledningskapitel, som exempel, finns en enda ordentlig källhänvisning och den går till en internet-källa som visar sig vara en power point-presentation från en kanadensisk elev vid Natos skola i tyska Oberammergau. Denna utgör, enligt fotnoten, den huvudsakliga källan för framställningen om Natos utveckling under perioden 1950–1999.”