Unik förmåga till undervattens- och sjömålsstrid, Försvarsmakten

Skarpa minor och sjunkbomber sprängdes, sjömålsrobot 17 avfyrades. För två av Amfibieregementets kompanier har övning SWENEX redan inletts.

Under lördagen var det åter dags för 203.amfibieskyttekompaniets tidvis anställda soldater att ställa in sig för tjänstgöring. Närmare 150 soldater har ställt sina civila åttaganden åt sidan för att tillsammans med övriga förbandet delta i den stundande Marina nationella övningen. Under helgen omgrupperade också sensorpluton tillhörande 17.bevakningsbåtkompaniet till Berga för att också inleda övningen redan under helgen. Läs pressmeddelande