Försvarsmaktsövning Aurora 2017 blir kvitto på Trumps nya säkerhetspolitik, cornucopia.cornubot.se/

Försvarsmaktens stora övning Aurora 2017, med sina 16 000 deltagare från samtliga vapenslag, kommer bli ett kvitto på Donald Trumps nya säkerhetspolitik. Då man kommer öva värdlandsmottagande, dvs mottagande av förstärkningar och undsättning från NATO, så blir övningen ett kvitto på om USA lyfter sin hand från Sverige och avgående vicepresident Bidens uttryckliga amerikanska stöd till Sverige därmed upphör.

Nästa år håller Försvarsmakten sin största övning sedan den strategiska blackouten inleddes. 16 000 soldater och officerare från samtliga vapenslag, varav 4 000 från hemvärnet, ska övas samtidigt. Övningen handlar om att slå ett strategiskt överfall (=överraskande) mot Sverige.
Som en del av detta kommer man öva värdlandsmottagande, dvs att ta emot förstärkningar och basera NATO-förband från våra demokratiska grannländer och dess allierade.
Som den norska försvarsbloggen Aldri Mer rapporterat om är det aktuellt att amerikanska marinkårssoldater stationerade i eller utgående från norska Tröndelagen ska ingå i Aurora 2017. För amerikansk del har det alltid varit flottan inklusive marinkåren som skulle stå för försvaret av Norden och Skandinavien. Läs artikel
Aurora 2017 har tidigare kommenterats på denna sajt.