Veckans citat

”Et annet eksempel er antall innblandinger i andre lands valg. Dov Levin, en amerikansk statsviter, ga i september ut en bok hvor han har kartlagt Sovjetunionens/ Russlands og USAs innblandinger: Mellom 1946 og 2000 fant det sted 81 innblandinger fra USA – og 36 Russland. Selv om det var flest under den kalde krigen, har det også fortsatt siden. Nylige eksempler fra USAs side er Afghanistan, Kenya og Israel. Innblandingene handler selvfølgelig også om hva som er best for USAs interesser.

Poenget er: USA har hatt et troverdighetsproblem som «den frie verdens leder» også lenge før Trump. I så måte er det verdt å spørre seg om ikke det vestlige verdifellesskapet vil stå seg bedre uten amerikansk lederskap. Anklagene om dobbeltmoral vis-à-vis USA har de siste årene økt. Hvis målet er å fremme verdier knyttet til demokrati internasjonalt, er ikke USA den mest overbevisende lederen.”

Minda Holm, forsker i Forskningsgruppen for global orden og diplomati. nupi.no 12 februari