Veckans citat

Urban Ahlin (S) i riksdagen den 11 juni 2009:

Vi socialdemokrater har i de motioner som behandlas i betänkandet varit tydliga med att regeringens partier klart måste visa för riksdagen att Sveriges militära alliansfrihet ligger fast och sluta upp med att göra tarvlig symbolpolitik i regeringsdeklarationer och utrikesdeklarationer genom att försöka skapa en bild av något annat. Detta märks till exempel i regeringens försvarspolitiska proposition, men också i andra skrivelser som har kommit till riksdagen. Låt mig peka på ett antal sådana saker. En är att man inte nämner att Sverige är militärt alliansfritt. En annan är att man talar om att den neutralitetsoption som vi har som ett militärt alliansfritt land inte längre existerar eftersom vi nu har en solidaritetsförklaring med våra europeiska vänner samt Norge och Island.

Dessutom undviker man naturligtvis hela tiden att skriva att vi definierar vår alliansfrihet själva. Vi har fört en ordentlig diskussion om detta i utskottet, och jag vill markera det för protokollet. Jag är glad över att en borgerlig majoritet – här är Folkpartiet undantaget – ändå har gått med på att i detta betänkande skriva just att Sverige är militärt alliansfritt, att vi själva definierar den närmare innebörden av denna alliansfrihet och att det inte finns några länkar till att tala om att neutralitetsoptionen inte längre existerar. Med det har vi socialdemokrater tyckt att vi kan ställa upp på den här beskrivningen och förklara varför vi fortfarande stöder den överenskommelse som gjordes 2002 och som sedan har utvecklats ytterligare i Försvarsberedningen. (Riksdagens protokoll 2008709:130)