Stormaktsmötet i Helsingfors var ett hot mot Europas folk, vlt.se

Anders Garpelin, professor i pedagogik

[…] När presidenterna Putin och Trump med president Niinistö som värd möttes på slottet vid salutorget i Helsingfors framhöll de att liknande spörsmål avhandlats som vid tidigare möten: avspänning, nedrustning, förtroendeskapande åtgärder och lösning av aktuella krigshärdar. Att dessa ledare som besitter 90 procent av alla kärnvapen möts kan aldrig underskattas.

En sak ger dock anledning till oro inför framtiden. Om tidigare möten handlat om att komma ur den låsning som det kalla kriget skapat, kan avsikten med detta möte uppfattas ha varit att stärka en världsordning med två supermakter.

När USA under Trump idag aktivt arbetar för att splittra den europeiska gemenskapen krävs vaksamhet. Europas folk bör se om sitt hus för att stärka den gemensamma säkerheten inför presumtiva kriser och krigshot. Läs artikel