Veckans citat

”The work of the Group of 77 and China is pivotal.  Individually and collectively, your members are not only strong supporters of the United Nations.  You are keeping the views, concerns and ideas of the developing world at the centre of the United Nations’ discussions and decisions.  You have been instrumental in shaping new United Nations initiatives to support developing countries.”

FNs generalsekreterare António Guterres  tal den 14 januari vid bytet av ordförande för utvecklingsländerna  77-gruppen och  Kina.

Anm.:  G77 fick sitt namn från de 77 medlemsstater som grundade organisationen. Idag består den av 134 utvecklingsländer med Kina som  anslutande stat. Syftet med gruppen är att verka för kollektiva ekonomiska intressen hos medlemmarna och söka ett större inflytande  i världsorganisationen.