Värnplikten kan ge bättre beredskap till nästa kris, expressen.se

Gunnar Wetterberg

Det är bra att coronan tvingar fram en diskussion om beredskapen. Men den största bristvaran är rätt folk på rätt plats. […]

Det tas driftiga initiativ. SAS låter flygpersonal snabbutbilda sig för vården, hotell byter tjänster med äldreomsorgen, kommuner flyttar om folk från verksamheter som står stilla till arbetsplatser där personalen går på knäna.

Lärdomen borde bli att underlätta sådana arbetsbyten. Kanske borde arbetslöshetsförsäkringen ha en krisklausul, så att de som går på a-kassa kan plantera skog eller förbereda jordgubbsodlingar utan att mista hela arbetslöshetsersättningen? […]

Haken är kompetensen. Ur den synvinkeln är det synd att vi avstått från den mest uppenbara beredskapsmekanismen: värnplikten. Det var dumt att den behandlades som en rent militär fråga.

I stället kunde värnplikten ha fyllts med nytt innehåll. Den militära utbildningen kunde ha kompletterats med utbildning för civila krisfunktioner. Embryot fanns i sjukvårdskompanierna och i signaltruppernas utbildning av folk för att säkra infrastrukturen. Då skulle fler kunna rycka in i utsatta positioner när krisen kommer.

Att trygga en flexibel kompetensförsörjning är den mest angelägna beredskapen i ett avancerat samhälle som vårt. Läs artikel