Forslag til «Langtidsplan» gir verken nok trygghet og beredskap, itromso.no

Nils Ole Fosshaug, leder Troms AP og Bjørn Inge Mo (Ap), fylkesrådsleder Troms og Finnmark

[…] Vår vurdering er at den foreslåtte plan i mindre grad styrker vår nasjonale evne til å ta et større ansvar for vår egen sikkerhet, og viser til at Forsvarsjefen i sine kommentarer til forslaget uttaler at «Regjeringens valg av ambisjonsnivå gjør det vanskelig å ta særlig større ansvar i egne nærområder utover det som ligger til grunn i dagens plan. Bidragene til NATOs styrkestruktur og operasjoner kan opprettholdes på dagens nivå, men vil kunne gå på bekostning av den nasjonale beredskapen.»

Vi er særligbekymret over om planen i for liten grad og for langt frem i tid, anbefaler de rette tiltakene for Hæren og landmakten. Anskaffelser av nye stridsvogner er allerede skjøvet på i flere år, og vi risikerer at det kan gå ytterligere ti år før disse vil være på plass på norsk jord.

Og vi ersvært skuffet over at Regjeringen ikke foreslår at Hæren skal få beholde større og egnet dedikert helikopterstøtte. En helikopterkapasitet som både Sjef Hæren og Forsvarssjefen har anbefalt bør videreføres av militære hensyn, men også en kapasitet som mange ganger har vist seg avgjørende også for den sivile beredskapen i nord. Läs artikel