Høyre svikter. Er det de rødgrønne som skal redde Forsvaret? document.no

Situasjonen er nesten bisarr. Høyre skuffer stort i sin gamle «fanesak» forsvarspolitikken. Nå må utrolig nok Forvaret håpe på reddes av Stortinget og de rødgrønne partiene. Det meste er snudd på hodet.

Fremleggelsen av Forsvarets langtidsplan ble en nokså merkelig seanse. Forsvarsminister Frank Bakke Jensen opptrådte tilsynelatende stolt og fornøyd i den ene kanalen etter den andre, med fagre ord om «økning», «balanse» osv. Samtidig forsøkte en noe mer betuttet forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen å skjule sin store skuffelse over å bli avspist med noe han vanskelig kan se som annet enn en ren hån mot seg selv og sitt arbeid. Den fremlagte planen medfører at alle hans anbefalinger er mer eller mindre oversett. […]

For Erna Solberg realiserer neppe sine ambisjoner på den internasjonale arena ved å kjøpe stridsvogner og ubåter. Det er er ikke det som skal til for å få en plass i FNs Sikkerhetsråd. Norge blir ikke «humanitær stormakt» ved å bruke milliarder på nye helikoptre. Vi får ikke ros som «internasjonalt klimafyrtårn» ved å investere i luftvernsystemer. […]

Nå er det Arbeiderpartiet og Senterpartiet som kjemper for mer substans og forpliktelser i Forsvarets langtidsplan. Fremskrittspartiet er også skeptiske til regjeringens forslag, og mener det er for tynt.

I fredagens Dagsnytt 18 på NRK lovet Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt omkamp om dette på Stortinget, og ser for seg en bred flertallsallianse mot regjeringens forslag. Hun antydet også at forsvarsminister Bakke Jensen selv, innerst inne, ville bli mer fornøyd med resultatet av en ny behandlingsrunde enn han er med det forslaget hans selv har vært nødt til å legge frem. Läs artikel