Värnplikten återinförs – mönstring redan till sommaren, nyatider.nu

Redan under våren kallas de första till mönstring och till nästa år ska 4 000 ungdomar – både kvinnor och män – genomgå grundläggande militärutbildning. Det främsta skälet är att man trots sex års försök inte lyckats bemanna den nya krigsorganisationen på frivillig väg. Sverigedemokraterna, som länge förordat återgång till ett värnpliktssystem, tycker att det är för lite, men ett steg år rätt håll…

Sverigedemokraterna, som anser att värnplikt är viktigt inte bara för försvaret av landet, utan även i händelse av katastrofer och kriser samt har en viktig social och fostrande funktion, välkomnar regeringens beslut.
– Socialdemokraterna var ju faktiskt redan från början emot att lägga ned värnpliktssystemet, så det får man ge dem. De övriga har vi fått dra in i det hela. Men vad ska de säga? Det fattas ju soldater. Det här är ett mycket billigare sätt att fylla krigsförbanden. Men det är alldeles för få, säger Roger Richtoff (SD), ledamot av riksdagens försvarsutskott, till Nya Tider. Läs artikel