General Lindberg: Verkställandet av försvarsredogörelsen kräver resurser, puolustusvoimat.fi

Den militära verksamhetsmiljön i Finland och dess närområden har förändrats. För första gången har det framställts en särskild försvarsredogörelse, vilken möjliggör att man kan koncentrera sig på försvarsdetaljer, såväl i nuläget som när det gäller dess utveckling. Att värna om den egna försvarsförmåga är inte vapenskrammel utan vår plikt, samtidigt som det är en stabiliserande faktor för vår säkerhetsmiljö. Vårt budskap är klart: Finland upprätthåller en försvarsförmåga och beredskap anpassade till verksamhetsmiljön, konstaterar general Lindberg.

I redogörelsen har det identifierats ett behov att utveckla nytt, men också upprätthålla och ersätta gammalt. Det centrala i utvecklandet av försvaret är beredskapen, att ersätta förmågor som tas ur bruk samt underrättelse, cyberförsvar och fjärrverkan. Den framställda tilläggssatsningen på beredskapen försäkrar att vi ständigt är beredda att svara mot militära hot på det sätt som verksamhetsmiljön förutsätter. Läs pressmeddelande