Värnplikt får finländarna att tro på försvaret, hbl.fi

Finländarna har en positivare inställning till ett ökat militärt samarbete nu än för ett år sedan.

Finländarna ser den allmänna värnplikten som den största styrkan i försvaret, framgår det av en enkät som Reservistförbundet har låtit göra.

Sextio procent av dem som svarat anser att den allmänna värnplikten är försvarets starkaste del. Stödet för ett ökat militärt samarbete har ökat från i fjol. Nästan 40 procent nämnde detta alternativ.

Respondenterna fick sex svarsalternativ av vilka de skulle välja två.

Enkäten gjordes av Kantar TNS och den besvarades av drygt tusen personer. Läs artikel