Varför vill militären alltid gå till anfall? fhs.se

Varför dominerar offensiven det taktiska tänkandet bland svenska officerare? Vad kommer det sig att idén att ”anfall är bästa försvar” har blivit en medfödd sanning?

I en aktuell studie från Försvarshögskolan svarade åtta av tio tillfrågade arméofficerare att de anser att offensiv krigföring dominerar militärt taktiskt tänkande. Även bland officerare generellt återfanns samma uppfattning hos var sjätte officer.

– Det offensiva tänkandet har genomsyrat såväl studiet av den militära historien som utbildning och är någonting som fortfarande reproduceras i den militära utbildningen och det militära arvet. Detta kan vara problematiskt då det finns en risk att taktiska beslut tas på felaktiga grunder. säger Mikael Weissmann, docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan som tillsammans med övlt Peter Ahlström, tidigare chef för marksektionen vid Försvarshögskolan, står bakom den aktuella studien Mirror, mirror on the wall, who is the most offensive of them all? – Explaining the offensive bias in military tactical thinking som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Defence Studies. […]

– Det defensiva borde spela en stor roll, och vara en central del i försvaret av Sverige och särskilt i den kommande försvarsperioden där försvarsberedningen ansätter 3 månader som en rikttid för att motstå väpnat angrepp. I ljuset av detta så bör de strategiska och operativa slutsatserna leda in oss på offensivens och defensivens tolkningar och konsekvenser, säger Peter Ahlström.[…]

Om försvarsberedningens ordförande och beredningen väljer att uttrycka tiden som 3 månader där vi ska klara av att stå emot ett väpnat angrepp så borde nästa analys vara i vilket eller vilka rum ska vi vara offensiva eller defensiva, dvs återta eller släppa ett rum samt i vilken tid. Läs artikel