Stor stridsövning med svenskt regemente pågår utanför Hangö, hangotidningen.fi

För tillfället pågår marinens sjöstridsövning Silja. Samtidigt ordnas en gemensam övning för den finländska och den svenska amfibietruppen där Nylands brigad i allra högsta grad är inblandad.[…]

Kommendör Misa Kangasteär marinens beredskapschef och fungerar som övningsledare. Han säger att övningen dessutom är något av ett slutprov för en del av de finländska deltagarna.

– Övningens målsättning är att utveckla och förbättra marinens beredskap tillsammans med armén. Drygt 2 000 soldater deltar i Silja som är en taktisk och stridsteknisk övning. Under övningen genomförs bland annat sjöbevakning, sjöminering och landstigning.

Parallellt med övningen ordnas en gemensam övning för den finländska och svenska amfibietruppen SFATU. Nylands brigad deltar i övningen tillsammans med Amfibieregementet från Sverige. Överste Patrik Gardestenär chef för Amfibieregementet och han är nöjd med att få vara i Finland.[…]

Gardesten säger att det känns fantastiskt att övningen har kört i gång.

– Som sagt har vi samarbetat länge och i början var tanken att vi skulle kunna stödja eller delta i krishantering. Det har vi lyckats med och nu kan vi fokusera på nästa steg som är att agera tillsammans i en väpnad strid. Dessutom är det viktigt för sammansättningen att de gemensamma övningarna fortsätter kontinuerligt.[…]

En annan skillnad är att den svenska försvarsmakten länge har använt sig av yrkesmilitärer och även under övningen blandas de finländska beväringarna med svenska yrkesmilitärer. Trots det säger Patrik Gardesten att svenskarna kan lära sig av de finländska soldaterna.

– Under tio år hade vi egentligen endast yrkesmilitärer i Sverige, men nu har vi igen börjat med värnplikt. Däremot anser jag att våra yrkesmilitärer och de finländska beväringarna bildar en slagkraftig styrka och båda grupperna kan lära sig av varandra. Läs artikel